Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 december 2017

Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017 wordt Mevr. Ellen QUINTELIER, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 mei 2017, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Nederlandstalig taalkader, bij de Federale Overheidsdiens

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2017031688
pub.
20/12/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017013098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 132770 van 4 februari 2016 tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers en de restauratie van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 121730 van 14 maart 2014 (1) type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017040686 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2017-2018, luik tijdskrediet met motief en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 08/11/2017 numac 2017040713 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de reglementering van de promoties type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017040676 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, tot wijziging van afdeling A van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 betreffende het sectoraal stelsel van bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 07/11/2017 numac 2017040711 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, houdende de storting voor wat het Gentse havengebied betreft van de bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige werkloosheid bedreigde havenarbeiders type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 08/11/2017 numac 2017040690 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2014 betreffende de toegang en de promotie tot weddetrekkende functies type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017204419 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de bedienden metaal - Fonds voor bestaanszekerheid" sluiten wordt Mevr. Ellen QUINTELIER, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 mei 2017, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Nederlandstalig taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

^