Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 juni 2014

Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013 Wordt bevorderd tot Commandeur in de Leopoldso Niveau 1 Mevr. LEBON Marie France Directeur op het Ministerie van de Franse Gemeenschap. R(...)

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029110
pub.
27/06/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013000439 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013022406 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013000395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013007184 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de burgerlijke autoriteit die bevoegd is voor de toepassing van bepaalde reglementaire bepalingen betreffende het burgerpersoneel bij het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 13/08/2013 numac 2013204568 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2012 "houdende toekenning van onderscheidingen in de Kroonorde aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams Gewest" type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013011468 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vaststelling van de federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013009321 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het arbeidshof te Antwerpen sluiten Wordt bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde: Niveau 1 Mevr. LEBON Marie France Directeur op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 8 april 2013.

Ze zal het burgerlijke ereteken voeren.

Worden benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde: Niveau 1 Mevr. LUU Kim Directeur op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Mevr. VANDEN EEDE Sonia Vertaler-Directeur op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Ze zullen het burgerlijke ereteken voeren.

Worden benoemd tot Officier in de Leopoldsorde: Niveau 1 De heer HANQUET Christian Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Mevr. KEULEERS Agnès Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

De heer KINDERMANS Freddy Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Mevr. MOUSSAVIAN Narguess Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

De heer STEVENS Gilbert Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2012.

De heer TRUYE Philippe Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Mevr. VANDECAN Anne-Marie Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Ze zullen het burgerlijke ereteken voeren.

Worden benoemd tot Ridder van de Leopoldsorde: Niveau 1 Mevr. BODART Olivia Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

De heer CHANTRY Fabien Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Mevr. CHATTLAIN Mee-Sook Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Mevr. DALOZE Anne Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

De heer GRIGNARD Pierre Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

De heer JADIN Benoit Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2012.

Mevr. LEFEVRE Sophie Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Mevr. SANA Valérie Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

De heer TOUSSAINT Thierry Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Mevr. WERTS Catherine Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Niveaus 2+ et 2 Mevr. BAES Josiane Eerste assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Mevr. BOLLEN Marie-Rose Eerste assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Mevr. BOUSSEMANNE Magda Eerste gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Mevr. GLINEUR Katty Eerste gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

De heer GOFFIN Jean-Paul Eerstaanwezend gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

De heer HANSE Michel Eerstaanwezend gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Mevr. JACQUES Marie-Françoise Eerstaanwezend gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Mevr. JADOT Anne Eerstaanwezend gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

De heer JAUMOTTE Thierry Eerstaanwezend gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Mevr. LEMMENS Nicole Eerste assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Mevr. MARTIAT Thérèse Eerste assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Mevr. PARENT Jacqueline Eerstaanwezend gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Mevr. PAUPORTE Christine Eerste assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

De heer YONKERQUE Christian Eerste gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Ze zullen het burgerlijke ereteken voeren.

Ze nemen rang in de orde in op de tegenover hun naam vermelde datum.

^