Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 juli 2013
gepubliceerd op 13 augustus 2013

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2012 "houdende toekenning van onderscheidingen in de Kroonorde aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams Gewest"

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid
numac
2013204568
pub.
13/08/2013
prom.
18/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JULI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/06/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012021090 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen betreffende de statuten van de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 12/06/2012 pub. 15/06/2012 numac 2012024167 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2004 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's « cardiale pathologie » moeten voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 12/06/2012 pub. 29/06/2012 numac 2012203469 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35bis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen sluiten "houdende toekenning van onderscheidingen in de Kroonorde aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams Gewest"


Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1.In artikel 1, § 7, van het koninklijk besluit van 12 juni 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/06/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012021090 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen betreffende de statuten van de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 12/06/2012 pub. 15/06/2012 numac 2012024167 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2004 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's « cardiale pathologie » moeten voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 12/06/2012 pub. 29/06/2012 numac 2012203469 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35bis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen sluiten, "houdende toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams Gewest", gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 april 2013, worden de woorden "Linda Maria Cornelia ORBIE (Poperinge, 28/06/1961), stedenbouwkundig ambtenaar bij het gemeentebestuur Ruiselede. Ranginneming : 08/04/2011" vervangen door de woorden "Linda Maria Cornelia ORBIE (Poperinge, 28/06/1961), stedenbouwkundig ambtenaar bij het gemeentebestuur Ruiselede. Ranginneming : 08/04/2004".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 12 juni 2012.

Art. 3.De Minister van Buitenlandse Zaken, tot wiens bevoegdheid het beheer der Orde behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

^