Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 juni 2014

Secretariaat-generaal - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013 Wordt bevorderd tot Grootofficier in de Orde Niveau 1 De heer DEMOULIN Philippe Adjunct-directeur-generaal op het Ministerie van de Franse(...)

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029112
pub.
27/06/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Secretariaat-generaal - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 13/08/2013 numac 2013204568 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2012 "houdende toekenning van onderscheidingen in de Kroonorde aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams Gewest" type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013007184 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de burgerlijke autoriteit die bevoegd is voor de toepassing van bepaalde reglementaire bepalingen betreffende het burgerpersoneel bij het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013011468 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vaststelling van de federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling sluiten Wordt bevorderd tot Grootofficier in de Orde van Leopold II : Niveau 1 De heer DEMOULIN Philippe Adjunct-directeur-generaal op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 8 april 2013.

Wordt benoemd tot Grootofficier in de Orde van Leopold II : Niveau 1.

De heer MAGOS Vincent Adjunct-directeur-generaal op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Worden benoemd tot Commandeur van de Orde van Leopold II : Niveau 1 Mevr. CAULIER Patricia Eerstaanwezend attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Mevr. DETREZ Françoise Directeur op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

De heer DROUILLON Jean-Michel Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2012.

Mevr. NICAISE Pascale Directeur op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2012.

De heer YANS Pierre Eerstaanwezend attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Worden benoemd tot Officier van de Orde van Leopold II: Niveau 2+ De heer JENNES Albert Eerste gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

De heer PAIRON Alain Eerste gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Mevr. PARMENTIER Cécile Eerste gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

De heer SILVESTRE Bernard Eerste gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Wordt bevorderd tot Ridder in de Orde van Leopold II : Niveau 3 Mevr. GREVESSE Christine Eerste adjunct op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 8 april 2013.

Worden benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II : Niveaus 2+ et 2 Mevr. BLOMMAERT Cindy Gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Mevr. BOUDART Dominique Eerstaanwezend assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

De heer BURNY Emmanuel Gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

De heer CHERTON Patrick Gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Mevr. DE VLEESCHAUWER Martine Assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Mevr. DOHOGNE Anne Gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Mevr. DUCHENE Marie-Claude Assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

De heer FICHET Dominique Gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Mevr. GILLES Mireille Eerstaanwezend assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Mevr. GOVAERTS Nathalie Gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

De heer LAHRACH Ahmed Gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

De heer LESOIL Bernard Gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

De heer MICHAUX Patrick Gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

De heer NEUFCOEUR Philippe Gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Mevr. PEMMERS Dominique Assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

De heer SAEYS Thierry Assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2012.

Mevr. STASSART Nathalie Gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2012.

Mevr. STEFANSKI Maryline Gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

De heer THUNIS Thibault Gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Mevr. VAN DEN BRIL Isabelle Gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Niveau 3 Mevr. BELLIN Nicole Eerste adjunct op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

De heer CLAUDE Francis Eerstaanwezend adjunct op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Mevr. DANNAU Martine Eerstaanwezend adjunct op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Mevr. DOCQUOIS Marie-Noëlle Eerste adjunct op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Mevr. HENIN Georgette Adjunct op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2012.

Mevr. LEROY Micheline Eerste adjunct op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Mevr. MAGONETTE Irène Eerste adjunct op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

De heer SCHWEITZER Yves Eerstaanwezend adjunct op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Mevr. VICO Alberte Eerstaanwezend adjunct op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2013.

Ze nemen rang in de orde in op de tegenover hun naam vermelde datum.

^