Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 03 maart 2022

Plaatselijke Besturen MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 22 november 2021 worden de artikelen vallend onder het bijzonder goedkeuringstoezicht van de beraadslaging van 18 oktober 2021 goedgekeurd, waarbij de gemeent(...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2022201211
pub.
03/03/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Plaatselijke Besturen MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 22 november 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/11/2021 pub. 02/12/2021 numac 2021033950 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 oktober 2016 houdende benoeming van de leden van de Raad van de Tandheelkunde type ministerieel besluit prom. 22/11/2021 pub. 08/12/2021 numac 2021034065 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning door de Franse Gemeenschap van het Laboratorium van de Universiteit Gent voor de analyse van dopingcontrolemonsters type ministerieel besluit prom. 22/11/2021 pub. 17/01/2022 numac 2021022886 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 september 2017 met betrekking tot het kennisgevingsformulier inzake de keuze van de auteur van de studie voor de milieueffectbeoordeling van een project type ministerieel besluit prom. 22/11/2021 pub. 14/12/2021 numac 2021205780 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de bevoegdheidsdelegaties in het kader van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2019 betreffende de in aanmerking komende uitgaven in het kader van subsidies toegekend op het gebied van Tewerkstelling en Beroepsopleiding, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 16 september 2021 type ministerieel besluit prom. 22/11/2021 pub. 03/12/2021 numac 2021022487 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van elke afdeling van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien sluiten worden de artikelen vallend onder het bijzonder goedkeuringstoezicht (1 tot 4 en 6 tot 12) van de beraadslaging van 18 oktober 2021 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Moeskroen, voor de boekjaren 2022 tot en met 2025, een gemeentelijke heffing vestigt op de vervaardiging van versieringen in het timmer- en schildersatelier en van de beraadslaging van 18 oktober 2021 waarbij de gemeenteraad van Moeskroen, voor de boekjaren 2022 tot en met 2025, een gemeentelijke heffing vestigt op de huur van de polyvalente zaal "La Grange", Velleriestraat, te 7700 Moeskroen.

^