Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 november 2021
gepubliceerd op 14 december 2021

Ministerieel besluit betreffende de bevoegdheidsdelegaties in het kader van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2019 betreffende de in aanmerking komende uitgaven in het kader van subsidies toegekend op het gebied van Tewerkstelling en Beroepsopleiding, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 16 september 2021

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021205780
pub.
14/12/2021
prom.
22/11/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 NOVEMBER 2021. - Ministerieel besluit betreffende de bevoegdheidsdelegaties in het kader van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019202332 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de in aanmerking komende uitgaven in het kader van subsidies toegekend op het gebied van Tewerkstelling en Beroepsopleiding sluiten betreffende de in aanmerking komende uitgaven in het kader van subsidies toegekend op het gebied van Tewerkstelling en Beroepsopleiding, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 16 september 2021


De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019202332 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de in aanmerking komende uitgaven in het kader van subsidies toegekend op het gebied van Tewerkstelling en Beroepsopleiding sluiten betreffende de in aanmerking komende uitgaven in het kader van subsidies toegekend op het gebied van Tewerkstelling en Beroepsopleiding, artikel 5, derde lid, artikel 6, vierde lid tot zesde lid, artikel 8, eerste lid, 4°, derde en vierde lid, artikel 9, vierde tot zesde lid, artikel 10, zesde en zevende lid, artikel 11, paragraaf 1, eerste lid, 6°, en 4, artikel 16, paragraaf 2, derde lid, en 3, artikel 19, artikel 22, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 16 september 2021, Besluit :

Artikel 1.Overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019202332 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de in aanmerking komende uitgaven in het kader van subsidies toegekend op het gebied van Tewerkstelling en Beroepsopleiding sluiten betreffende de in aanmerking komende uitgaven in het kader van subsidies toegekend op het gebied van Tewerkstelling en Beroepsopleiding, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 16 september 2021, wordt delegatie verleend aan de inspecteur-generaal van het Departement Werk en Beroepsopleiding van de Waalse Overheidsdienst Economie, Werk en Onderzoek en aan de directeur van de betrokken directie van bedoeld Departement om de beslissingen bedoeld in de volgende artikelen te nemen: 1° artikel 5, derde lid;2° artikel 6, vierde lid tot zesde lid;3° artikel 8, eerste lid, 4°, 3 en 4;4° artikel 9, vierde lid tot zesde lid;5° artikel 10, zesde en zevende lid;6° artikel 11, paragraaf 1, eerste lid, 6°, en vierde lid;7° artikel 16, paragraaf 2, derde lid, en paragraaf 3;8° artikel 19;9° artikel 22.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Namen, 22 november 2021.

Ch. MORREALE

^