Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 november 2021
gepubliceerd op 03 december 2021

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van elke afdeling van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2021022487
pub.
03/12/2021
prom.
22/11/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 NOVEMBER 2021. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van elke afdeling van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien


De Minister van Economie, Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel XI.75/2, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen type wet prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek sluiten en gewijzigd bij de wet van 8 juli 2018;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 september 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 04/11/2020 numac 2020015902 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vertegenwoordiging inzake octrooien sluiten betreffende de vertegenwoordiging inzake octrooien, artikel 19, §§ 1 en 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 mei 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 10/06/2021 numac 2021042086 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanpassing van de procedure van de eerste vergadering van de algemene vergadering van het Instituut voor Octrooigemachtigden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2020 betreffende de vertegenwoordiging inzake octrooien sluiten tot aanpassing van de procedure van de eerste vergadering van de algemene vergadering van het Instituut voor Octrooigemachtigden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 04/11/2020 numac 2020015902 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vertegenwoordiging inzake octrooien sluiten betreffende de vertegenwoordiging inzake octrooien, artikel 1, eerste lid, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Worden benoemd tot leden van de Franstalige afdeling van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien: mevr. BROHEZ Véronique, erkend gemachtigde; mevr. KOURGIAS Catherine, erkend gemachtigde; mevr. VERHOESTRAETE Florence, advocate; dhr. CAMPOLINI Philippe, advocaat; dhr. CASSIERS Vincent, advocaat en professor; dhr. DEBLED Thierry, erkend gemachtigde; dhr. POWIS de TENBOSSCHE Roland, erkend gemachtigde. § 2. Dhr. CAMPOLINI Philippe wordt als voorzitter van deze afdeling aangewezen.

Art. 2.§ 1. Worden benoemd tot leden van de Nederlandstalige afdeling van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien: mevr. DE VLEESCHAUWER Natalie, erkend gemachtigde; mevr. LUYS Marie-José, erkend gemachtigde; mevr. ONGENA Karen, advocate; dhr. CARDOEN Marnick, erkend gemachtigde; dhr. VANGHELUWE Lieven, erkend gemachtigde; dhr. VANHEES Hendrik, professor; dhr. VERNIMME Ignace, advocaat. § 2. Dhr. VERNIMME Ignace wordt als voorzitter van deze afdeling aangewezen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022.

Brussel, 22 november 2021.

P.-Y. DERMAGNE

^