Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 november 2021
gepubliceerd op 17 januari 2022

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 september 2017 met betrekking tot het kennisgevingsformulier inzake de keuze van de auteur van de studie voor de milieueffectbeoordeling van een project

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021022886
pub.
17/01/2022
prom.
22/11/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


22 NOVEMBER 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 september 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/09/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017205458 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit met betrekking tot het kennisgevingsformulier inzake de keuze van de auteur van de studie voor de milieueffectbeoordeling van een project sluiten met betrekking tot het kennisgevingsformulier inzake de keuze van de auteur van de studie voor de milieueffectbeoordeling van een project


De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, Gelet op Boek I van het Milieuwetboek, artikel D.70, § 3;

Gelet op Boek I van het Milieuwetboek, artikel R.72, § 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 september 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/09/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017205458 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit met betrekking tot het kennisgevingsformulier inzake de keuze van de auteur van de studie voor de milieueffectbeoordeling van een project sluiten met betrekking tot het kennisgevingsformulier inzake de keuze van de auteur van de studie voor de milieueffectbeoordeling van een project.

Besluit : Enig artikel. In het ministerieel besluit van 13 september 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/09/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017205458 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit met betrekking tot het kennisgevingsformulier inzake de keuze van de auteur van de studie voor de milieueffectbeoordeling van een project sluiten met betrekking tot het kennisgevingsformulier inzake de keuze van de auteur van de studie voor de milieueffectbeoordeling van een project, wordt de bijlage vervangen door de bijlage die bij dit besluit gaat.

Namen, 22 november 2021.

C. TELLIER

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^