Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 november 2021
gepubliceerd op 02 december 2021

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 oktober 2016 houdende benoeming van de leden van de Raad van de Tandheelkunde

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2021033950
pub.
02/12/2021
prom.
22/11/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


22 NOVEMBER 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 oktober 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/10/2016 pub. 27/10/2016 numac 2016024220 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Raad van de Tandheelkunde type ministerieel besluit prom. 07/10/2016 pub. 27/10/2016 numac 2016024221 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 5 april 2016 houdende benoeming van de leden van de Raad van de Tandheelkunde sluiten houdende benoeming van de leden van de Raad van de Tandheelkunde


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 88;

Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, artikel 2, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, en artikel 2bis, ingevoegd bij de wet van 17 juli 1997 en gewijzigd bij de wet van 3 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/1996 pub. 05/06/1997 numac 1997022130 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders sluiten tot vaststelling van de erkenningsmodaliteiten van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van een bijzondere beroepstitel, artikel 5;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 oktober 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/10/2016 pub. 27/10/2016 numac 2016024220 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Raad van de Tandheelkunde type ministerieel besluit prom. 07/10/2016 pub. 27/10/2016 numac 2016024221 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 5 april 2016 houdende benoeming van de leden van de Raad van de Tandheelkunde sluiten houdende benoeming van de leden van de Raad van de Tandheelkunde, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 17 februari 2020, 23 juni 2020, 9 juli 2020, 30 september 2020 en 7 september 2021;

Besluit : Enig artikel. Wordt benoemd tot lid van de Nederlandstalige kamer van de Raad van de Tandheelkunde op voordracht van de Scholen die een volledige onderwijscyclus inrichten: De heer Willems, Guy, Schoten, ter vervanging van mevrouw Declerck, Dominique, Leuven, ontslagnemend, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Brussel, 22 november 2021.

Fr. VANDENBROUCKE

^