Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 16 juli 2014

Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 21 mei 2014 wordt de VZW "Natagora - Régionale Coeur de Wallonie", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue Nanon 98, te 5000 Namen, erkend als beheerder van een centrum voor de reval

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014204515
pub.
16/07/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 21 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014203901 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van instellingen voor natuur- en boseducatie type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014029599 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 september 2011 houdende de samenstelling van de Hoge Adviesraad voor filosofische cursussen type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014018224 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 2013 houdende benoeming van de leden van de Commissie van Toezicht op de reclame voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014035748 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 mei 2012 tot benoeming van de leden van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014015152 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014015151 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling sluiten wordt de VZW "Natagora - Régionale Coeur de Wallonie", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue Nanon 98, te 5000 Namen, erkend als beheerder van een centrum voor de revalidatie van diersoorten die op natuurlijke wijze in het wild leven, gevestigd chaussée de Nivelles 343, te 5020 Temploux.

^