Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 mei 2014
gepubliceerd op 11 juli 2014

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 2013 houdende benoeming van de leden van de Commissie van Toezicht op de reclame voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2014018224
pub.
11/07/2014
prom.
21/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 MEI 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013018351 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie van Toezicht op de reclame voor Geneesmiddelen voor menselijk gebruik sluiten houdende benoeming van de leden van de Commissie van Toezicht op de reclame voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, artikel 9 § 2, tweede lid, gewijzigd bij de wet van 1 mei 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik, artikel 21, § 1, tweede lid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 maart 2002 en 6 juni 2013;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013018351 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie van Toezicht op de reclame voor Geneesmiddelen voor menselijk gebruik sluiten houdende benoeming van de leden van de Commissie van Toezicht op de reclame voor Geneesmiddelen voor menselijk gebruik, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, § 1, punt 5, van het ministe-rieel besluit van 29 juli 2013 houdende benoeming van de leden van de Commissie van Toezicht op de reclame voor geneesmiddelen wordt de vermelding "Mevr.

M. Gobert" vervangen door de vermelding "Mevr. M. Goossens".

Brussel, 21 mei 2014.

Mevr. L. ONKELINX

^