Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 mei 2014
gepubliceerd op 26 juni 2014

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2014015151
pub.
26/06/2014
prom.
21/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 MEI 2014. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling


De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Gelet op de wet van 19 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking sluiten betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, de artikelen 2, 16°, 8, 31 en 35, 2° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014015086 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de oprichting van een Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling sluiten betreffende de oprichting van de Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling, de artikelen 3 en 4, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot effectieve leden van de Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling : 1° als vertegenwoordigers van de Nederlandstalige koepel : Bogdan Vanden Berghe en Veerle Lens ;2° als vertegenwoordigers van de Franstalige koepel : Arnaud Zacharie en Laurent Atsou;3° als vertegenwoordigers van de Nederlandstalige academische wereld : Bénédicte Fonteneau en Kim Van der Borght ;4° als vertegenwoordigers van de Franstalige academische wereld : Olivier De Schutter en Aline Muller.

Art. 2.Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van de Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling : 1° als vertegenwoordigers van de Nederlandstalige koepel : Els Hertogen en Xavier Declercq ;2° als vertegenwoordigers van de Franstalige koepel : Oumou Zé en François Polet;3° als vertegenwoordigers van de Nederlandstalige academische wereld : Arnim Langer en Patrick Van Damme;4° als vertegenwoordigers van de Franstalige academische wereld : Firouzeh Nahavandi en Bob Kabamba.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 21 mei 2014.

J.-P. LABILLE

^