Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 mei 2014
gepubliceerd op 08 september 2014

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 mei 2012 tot benoeming van de leden van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij

bron
vlaamse overheid
numac
2014035748
pub.
08/09/2014
prom.
21/05/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


21 MEI 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 mei 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/05/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012202970 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij sluiten tot benoeming van de leden van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op het decreet van 19 mei 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Vlaams Fonds voor Landbouw en Visserij, artikel 7, gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2013;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2006 pub. 18/01/2007 numac 2007035013 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie, de samenstelling en de werking van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij en tot vaststelling van het bijzonder reglement betreffende het beheer sluiten betreffende de organisatie, de samenstelling en de werking van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij en tot vaststelling van het bijzonder reglement betreffende het beheer;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 mei 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/05/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012202970 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij sluiten tot benoeming van de leden van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij, Besluit :

Artikel 1.In het opschrift van het ministerieel besluit van 11 mei 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/05/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012202970 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij sluiten tot benoeming van de leden van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij worden de woorden "het Fonds" vervangen door de woorden "het Vlaams Fonds".

Art. 2.In artikel 2, 3°, van hetzelfde besluit worden de woorden "de heer Erik Van Bockstaele" vervangen door de woorden "de heer Joris Relaes".

Brussel, 21 mei 2014.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

^