Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 mei 2014
gepubliceerd op 23 juni 2014

Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van instellingen voor natuur- en boseducatie

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014203901
pub.
23/06/2014
prom.
21/05/2014
ELI
eli/besluit/2014/05/21/2014203901/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


21 MEI 2014. - Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van instellingen voor natuur- en boseducatie


De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, Gelet op de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud, inzonderheid op artikel 31bis, ingevoegd bij het decreet van 28 juni 2001;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 februari 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/02/2002 pub. 06/03/2002 numac 2002027228 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning van instellingen voor natuur- en boseducatie en de toekenning van toelagen wegens hun vormings- en bewustmakingsactiviteiten betreffende het Waalse natuurlijk patrimonium sluiten betreffende de erkenning van instellingen voor natuur- en boseducatie en de toekenning van toelagen wegens hun vormings- en bewustmakingsactiviteiten betreffende het Waalse natuurlijk patrimonium;

Gelet op het verzoek van de VZW's met dien verstande dat ze de voorwaarden bedoeld in de artikelen 3 en 4 van bovenvermeld besluit vervullen;

Gelet op het gunstig geacht advies van de Erkenningscommissie, Besluit : Enig artikel. De erkenning als instelling voor natuur- en boseducatie wordt verleend aan de volgende VZW's:

Erkenningsnummer

NAAM VAN DE VZW'S

Adres van de maatschappelijke zetel

PC

Gemeente

14/A001

"Association pour la Découverte de la Nature"

"Rue de la Tannerie" 9

6880

BERTRIX

14/A002

"Les Castors CJJM"

"Rue du Faubourg" 16-18

6250

AISEAU-PRESLES


De erkenning wordt verleend voor een periode van drie jaar die ingaat op 31 december 2013.

Namen, 21 mei 2014.

C. DI ANTONIO

^