Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 25 november 2010
gepubliceerd op 02 december 2010

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2010003631
pub.
02/12/2010
prom.
25/11/2010
ELI
eli/besluit/2010/11/25/2010003631/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 NOVEMBER 2010. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan


De Minister van Financiën, Gelet op de Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan;

Gelet op de Verordening (EG) nr. 1001/2010 van de Commissie van 5 november 2010 tot honderdachtendertigste wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad;

Gelet op de Resolutie 1267 (1999) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 15 oktober 1999 en in werking getreden op 14 november 1999;

Gelet op de Resolutie 1333 (2000) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 19 december 2000 en in werking getreden op 19 januari 2001;

Gelet op de Resolutie 1390 (2002) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 16 januari 2002;

Gelet op de Resolutie 1452 (2002) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 20 december 2002;

Gelet op de Resolutie 1526 (2004) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 30 januari 2004;

Gelet op de Resolutie 1617 (2005) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 29 juli 2005;

Gelet op de Resolutie 1735 (2006) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 22 december 2006;

Gelet op de Resolutie 1822 (2008) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 30 juni 2008;

Gelet op de Resolutie 1904 (2009) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 17 december 2009;

Gelet op de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties, inzonderheid op de artikelen 1 en 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 23 november 2001, 1 juli, 26 en 27 september, 24 en 30 oktober, 12 en 14 november, 10 december 2002, 31 januari, 14 en 19 februari, 7, 13, 14 en 17 maart, 23 april, 18 en 23 juni, 17 juli, 11 september, 6 en 27 oktober, 3, 8 en 23 december 2003, 27 januari, 6 en 17 februari, 16 maart, 6 en 23 april, 26 mei, 1 juni, 13 en 30 juli, 2 augustus, 13 oktober, 17 november, 16 december 2004, 5 en 24 januari, 18 februari, 16 maart, 27 en 30 mei, 21 juni, 29, 30 en 31 augustus, 8 september, 6, 26 en 27 oktober, 21 en 24 november, 23 december 2005, 17 januari, 15 en 16 februari, 7 en 10 maart, 16 mei, 21, 22, 23 en 24 augustus, 14 september, 7 november, 4 en 22 december 2006, 19 januari, 15 en 16 mei, 6 en 20 juni, 10, 16 en 30 juli, 2 augustus, 5, 11 en 12 september, 8 oktober, 7 en 23 november, 13 december 2007, 6 en 7 februari, 21 maart, 1 april, 20 en 23 mei, 3 en 31 juli, 3 september, 21 oktober 2008, 3 en 16 december 2008, 15 en 16 januari, 19 maart, 21 april, 11 mei, 1, 10, 27, 30 juli, 31 augustus, 15 september, 16 en 28 oktober, 16 november 2009, 5 en 6 januari, 8 februari, 8 en 31 maart, 15 en 19 april, 3, 18 en 19 mei, 3, 9 en 29 juni, 16 juli, 23, 24 en 25 augustus, 16 september, 8, 15 en 29 oktober 2010;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de nieuwe samenvattende lijst opgesteld bij toepassing van de Resoluties 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1452 (2002), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008) en 1904 (2009) van de Veiligheidsraad op 21 oktober 2010 aangepast werd door de Mededeling SC/10066 en dat dit de wijziging voor gevolg heeft van de geconsolideerde lijst van entiteiten en/of personen beoogd door de maatregelen van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan;

Overwegende dat het aangewezen is onverwijld deze maatregelen te nemen opdat België zou voldoen aan zijn internationale verplichtingen terzake middels de voormelde lijst aan te passen;

Besluit :

Artikel 1.De geconsolideerde lijst van personen en/of entiteiten, beoogd door de Resoluties 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1452 (2002), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008) en 1904 (2009) zoals ze vastgesteld werd door het Comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, gevoegd bij het ministerieel besluit van 15 juni 2000 gewijzigd op 1 juli, 26 en 27 september, 24 en 30 oktober, 12 en 14 november, 10 december 2002, 31 januari, 14 en 19 februari, 7, 13, 14 en 17 maart, 23 april, 18 en 23 juni, 17 juli, 11 september, 6 en 27 oktober, 3, 8 en 23 december 2003, 27 januari, 6 en 17 februari, 16 maart, 6 en 23 april, 26 mei, 1 juni, 13 en 30 juli, 2 augustus, 13 oktober, 17 november, 16 december 2004, 5 en 24 januari, 18 februari, 16 maart, 27 en 30 mei, 21 juni, 29, 30 en 31 augustus, 8 september, 6, 26 en 27 oktober, 21 en 24 november, 23 december 2005, 17 januari, 15 en 16 februari, 7 en 10 maart, 16 mei, 21, 22, 23 en 24 augustus, 14 september, 7 november, 4 en 22 december 2006, 19 januari, 15 en 16 mei, 6 en 20 juni, 10, 16 en 30 juli, 2 augustus, 5, 11 en 12 september, 8 oktober, 7 en 23 november, 13 december 2007, 6 en 7 februari, 21 maart, 1 april, 20 en 23 mei, 3 en 31 juli, 3 september, 21 oktober, 3 en 16 december 2008, 15 en 16 januari, 19 maart, 21 april, 11 mei, 1, 10, 27, 30 juli, 31 augustus, 15 september, 16 en 28 oktober, 16 november 2009, 5 en 6 januari, 8 februari, 8 en 31 maart, 15 en 19 april, 3, 18 en 19 mei, 3, 9 en 29 juni, 16 juli, 23, 24 en 25 augustus, 16 september, 8, 15 en 29 oktober 2010 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan, wordt door de lijst in bijlage van dit besluit gewijzigd.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 6 november 2010.

Brussel, 25 november 2010.

D. REYNDERS

BIJLAGE (1) De volgende vermeldingen worden toegevoegd aan de lijst « Natuurlijke personen » : (a) « Hakimullah Mehsud (ook bekend als a) Hakeemullah Mehsud, b) Zulfiqar).Geboortedatum : rond 1979. Geboorteplaats : Pakistan.

Nationaliteit : Pakistaans. Overige informatie : a) naar verluidt geboren in Zuid-Waziristan, Pakistan; b) houdt zich vermoedelijk op in Pakistan; c) leider van Tehrik-i-Taliban Pakistan, een organisatie die is gebaseerd in de stamgebieden langs de grens tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing : 21.10.2010 ». (b) « Wali Ur Rehman.Geboortedatum : rond 1970. Geboorteplaats : Pakistan. Nationaliteit : Pakistaans. Overige informatie : a) naar verluidt geboren in Zuid-Waziristan, Pakistan; b) houdt zich vermoedelijk op in Pakistan; c) Emir van Tehrik-i-Taliban voor het agentschap van Zuid-West-Waziristan, federaal bestuurde stamgebieden van Pakistan. Datum van aanwijzing : 21.10.2010 ». (2) De vermelding : « Ahmed Khalfan Ghailani (ook bekend als a) Ahmad, Abu Bakr;b) Ahmed, Abubakar; c) Ahmed, Abubakar K.; d) Ahmed, Abubakar Khalfan; e) Ahmed, Abubakary K.; f) Ahmed, Ahmed Khalfan; g) Ali, Ahmed Khalfan; h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; i) Ghailani, Ahmed; j) Ghilani, Ahmad Khalafan; k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; l) Khalfan, Ahmed; m) Mohammed, Shariff Omar; n) Haytham al-Kini; o) Ahmed The Tanzanian; p) Foopie; q) Fupi; r) Ahmed, A; s) Al Tanzani, Ahmad; t) Bakr, Abu; u) Khabar, Abu). Geboortedatum : a) 14.3.1974, b) 13.4.1974, c) 14.4.1974, d) 1.8.1970. Geboorteplaats : Zanzibar, Tanzania. Nationaliteit : Tanzaniaans. Overige informatie : opgepakt in juli 2004 en in Amerikaanse gevangenschap sinds juli 2007 » wordt in de lijst « Natuurlijke personen » vervangen door : « Ahmed Khalfan Ghailani (ook bekend als a) Ahmad, Abu Bakr, b) Ahmed, Abubakar, c) Ahmed, Abubakar K., d) Ahmed, Abubakar Khalfan, e) Ahmed, Abubakary K., f) Ahmed, Ahmed Khalfan, g) Ali, Ahmed Khalfan, h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, i) Ghailani, Ahmed, j) Ghilani, Ahmad Khalafan, k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, l) Khalfan, Ahmed, m) Mohammed, Shariff Omar, n) Haytham al-Kini, o) Ahmed The Tanzanian, p) Foopie, q) Fupi, r) Ahmed, A, s) Al Tanzani, Ahmad, t) Bakr, Abu, u) Khabar, Abu). Adres : Verenigde Staten van Amerika. Geboortedatum : a) 14.3.1974, b) 13.4.1974, c) 14.4.1974, d) 1.8.1970. Geboorteplaats : Zanzibar, Tanzania. Nationaliteit : Tanzania. Datum van aanwijzing : 17.10.2001. » (3) De vermelding : « Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz (ook bekend als a) Al-Fauwaz, Khaled, b) Al-Fauwaz, Khaled A., c) Al-Fawwaz, Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik; e) Al-Fawwaz, Khaled, f) Al Fawwaz, Khaled, g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz). Adres : 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum : a) 25.8.1962, b) 24.8.1962. Geboorteplaats : Koeweit. Nationaliteit : Saudi-Arabisch. Paspoort nr. : 456682 (afgegeven op 6.11.1990, vervallen op 13.9.1995). Overige informatie : verblijft in Londen. » wordt in de lijst « Natuurlijke personen » vervangen door : « Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz (ook bekend als a) Al-Fauwaz, Khaled, b) Al-Fauwaz, Khaled A., c) Al-Fawwaz, Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik; e) Al-Fawwaz, Khaled, f) Al Fawwaz, Khaled, g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz). Adres : London, Verenigd Koninkrijk.

Geboortedatum : 24.8.1962. Geboorteplaats : Koeweit. Nationaliteit : Saudi-Arabisch. Paspoort nr. : 456682 (afgegeven op 6.11.1990, vervallen op 13.9.1995). Datum van aanwijzing : 24.4.2002 ». (4) De vermelding : « Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (ook bekend als a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza).Adres : a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Verenigd Koninkrijk; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum : 15.4.1958. Geboorteplaats : Alexandrië, Egypte. Nationaliteit : Brits.

Overige informatie : momenteel in hechtenis in het Verenigd Koninkrijk. » wordt in de lijst « Natuurlijke personen » vervangen door : « Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (ook bekend als a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza). Adres : a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, Londen W12 OLW, Verenigd Koninkrijk; b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londen W6 OPW, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum : 15.4.1958. Geboorteplaats : Alexandrië, Egypte.

Nationaliteit : Brits. Datum van aanwijzing : 24.4.2002 ». (5) De vermelding : « Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (ook bekend als a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu).Adres : Birmingham, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum : 6.3.1969. Geboorteplaats : Baja, Tunesië.

Nationaliteit : Tunesisch. Paspoort nr. : L497470 (Tunesisch paspoort afgegeven op 3.6.1997, vervallen op 2.6.2002). Datum van aanwijzing : 25.6.2003. » wordt in de lijst « Natuurlijke personen » vervangen door : « Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (ook bekend als a) Mnasri Fethi ben Rebai, b) Mnasri Fethi ben Rebaj, c) Mnasri Fethi ben al-Rabai, d) Mnasri Fethi ben Rabaj, e) Fethi Alic, f) Amor, g) Omar Abu, h) Omar Tounsi, i) Amar). Adres : Birmingham, Verenigd Koninkrijk.

Geboortedatum : a) 6.3.1969, b) 6.3.1963, c) 3.6.1963. Geboorteplaats : a) Al-Sanadil hoeve, Nafzah, gouvernoraat Baja, Tunesië; b) Tunesië; c) Algerije.Nationaliteit : Tunesisch. Paspoort nr. : L497470 (Tunesisch paspoort afgegeven op 3.6.1997, vervallen op 2.6.2002).

Overige informatie : moeders naam is Fatima Balayish. Datum van aanwijzing : 25.6.2003 ». (6) De vermelding : « Ahmed Hosni Rarrbo (ook bekend als a) Rarrbo Abdallah, b) Rarrbo Abdullah).Adres : Algerije. Geboortedatum : 12.9.1974. Geboorteplaats : Bologhine, Algerije. Nationaliteit : Algerijns. Overige informatie : a) in januari 2003 in Italië veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. Op 17 mei 2004 in Italië door het Hof van Beroep veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf; b) verblijft in Algerije sinds 31 mei 2006 » wordt in de lijst « Natuurlijke personen » vervangen door : « Ahmed Hosni Rarrbo (ook bekend als a) Rarrbo Abdallah, b) Rarrbo Abdullah, c) Rarrbo Ahmed Hosni). Adres : Algerije. Geboortedatum : 12.9.1974. Geboorteplaats : a) Bologhine, Algerije; b) Frankrijk.

Nationaliteit : Algerijns. Datum van aanwijzing : 25.6.2003 ». (7) De vermelding : « Maxamed Cabdullaah Ciise (ook bekend als a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, b) Maxammed Cabdulaahi, c) Cabdullah Mayamed Ciise).Adres : a) Londen, Verenigd Koninkrijk (november 2008); b) Via Quaranta, Milaan, Italië (voormalig adres).

Geboortedatum : 8.10.1974. Geboorteplaats : Kismaayo, Somalië.

Nationaliteit : Somalisch. Nationaal identificatienummer : PX910063D (identificatienummer in het Verenigd Koninkrijk). Overige informatie : bevindt zich in het Verenigd Koninkrijk. Datum van aanwijzing : 12.11.2003 » wordt in de lijst « Natuurlijke personen » vervangen door : « Maxamed Cabdullaah Ciise (ook bekend als a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, b) Maxammed Cabdullaahi, c) Cabdullah Mayamed Ciise). Adres : Somalië. Geboortedatum : 8.10.1974. Geboorteplaats : Kismaayo, Somalië. Nationaliteit : Somalisch. Nationaal identificatienummer : PX910063D (identificatienummer in het Verenigd Koninkrijk). Overige informatie bevindt zich sinds april 2009 in Somalië na overbrenging uit het Verenigd Koninkrijk. Datum van aanwijzing : 12.11.2003 ». (8) De vermelding : « Barakat Telecommunications Company Limited (ook bekend als BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalië;Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Nederland. » wordt in de lijst « Rechtspersonen, groepen en entiteiten » vervangen door : « Barakat Telecommunications Company Limited (ook bekend als BTELCO).

Adres : Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalië.

Overige informatie : kantoor in Nederland gesloten en opgegeven sinds augustus 2009. Datum van aanwijzing : 9.11.2001 ». (9) De vermelding : « Ansar al-Islam (ook bekend als a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d)Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna).Overige informatie : actief in Noord-Irak. Datum van aanwijzing : 24.2.2003. » wordt in de lijst « Rechtspersonen, groepen en entiteiten » vervangen door : « Ansar al-Islam (ook bekend als a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna).Overige informatie : gelokaliseerd en voornamelijk actief in Noord-Irak, doch ook aanwezig in West- en Centraal-Irak. Datum van aanwijzing : 24.2.2003 ». (10) De vermelding : « Meadowbrook Investments Limited.Adres : 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Verenigd Koninkrijk.

Overige informatie : registratienummer : 05059698 » wordt in de lijst « Rechtspersonen, groepen en entiteiten » vervangen door : « Meadowbrook Investments Limited. Adres : 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Verenigd Koninkrijk. Overige informatie : a) registratienummer : 05059698;b) heeft banden met Mohammed Benhammedi. Datum van aanwijzing : 7.2.2006 ». (11) De vermelding : « Ozlam Properties Limited.Adres : 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Verenigd Koninkrijk. Overige informatie : registratienummer : 05258730 » wordt in de lijst « Rechtspersonen, groepen en entiteiten » vervangen door : « Ozlam Properties Limited. Adres : 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Verenigd Koninkrijk. Overige informatie : a) registratienummer : 05258730; b) heeft banden met Mohammed Benhammedi. Datum van aanwijzing : 7.2.2006 ». (12) De vermelding : « Sara Properties Limited (ook bekend als Sara Properties).Adres : a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Verenigd Koninkrijk; b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Verenigd Koninkrijk. Overige informatie : a) website : http://www.saraproperties.co.uk, b) registratienummer : 4636613. » wordt in de lijst « Rechtspersonen, groepen en entiteiten » vervangen door : « Sara Properties Limited (ook bekend als Sara Properties). Adres : a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Verenigd Koninkrijk; b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Verenigd Koninkrijk.Overige informatie : a) registratienummer : 4636613; b) heeft banden met Mohammed Benhammedi. Datum van aanwijzing : 7.2.2006 ».

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 25 november 2010.

De Minister van Financiën, D. REYNDERS

^