Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 december 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de voorlopige hechtenis Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/2010 numac 2010009962 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 februari 2010, dat in werking treedt op 31 december 2010, is Mevr. Degive, A.-M., arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbanken te Dinant en te Namen, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar Bij koninklijk besluit van 10 februari 2010, dat in werking treedt op 31 december 2010, is de h(...) type koninklijk besluit prom. 17/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010015200 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling van de interdepartementale provisie ingeschreven op het programma 14-21-0 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 en bestemd voor het dekken van allerlei uitgaven die verband houden met het Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010202948 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2009 betreffende de bepaling en besteding van de bijdrage voor risicogroepen geïnd door de RSZ type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010204524 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/2010 numac 2010205983 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2010 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. § 1 De Gouden Palmen der Kroonorde worden toegekend aan : - de heer VOS Henricus, , Ludovicus, Edmond (° Eisden 16/08/1922(...) Eredeken van de Koninklijke Dekenij Heirnis te Gent (15/11/2008). § 2 De Zilveren Palmen de(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/2010 numac 2010205982 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2010 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. § 1 De Gouden Medaille in de Orde van Leopold II wordt toegekend aan : - de heer NEYENS Hendrik, Jan, Jacob , Spelend lid van de fanfare 'St.-Trudo' VZW(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/12/2010 numac 2010003632 bron federale overheidsdienst financien Erkenningsraad voor effectenmakelaars. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 23 november 2010, dat uitwerking heeft met ingang van 18 juni 2010, wordt de heer Patrick Drogné, benoemd tot voorzitter van de Erkenningsraad voor effectenmakelaars type ministerieel besluit prom. 25/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010003631 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 23/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010011457 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 23/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010011458 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/12/2010 numac 2010205962 bron waalse overheidsdienst Water Bij ministerieel besluit van 4 oktober 2010, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap « Vigotec Akatherm SA » uit Brussel ond Bij ministerieel besluit van 4 oktober 2010, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 02/12/2010 numac 2010000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 208.281 van 20 oktober 2010 heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, in het eerste lid van artikel 111/1, van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het re Bij arrest nr. 207.819 van 1 oktober 2010 heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak(...)

decreet

type decreet prom. 10/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010206036 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevestiging van het besluit van de Waalse Regering van 1 juli 2010 tot wijziging van artikel 97ter, 2°, van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen type decreet prom. 10/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010206059 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de grens tussen de gemeenten Manage en Seneffe

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010031534 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/10/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010031533 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van de effectieve leden en de plaatsvervangende leden van de Adviescommissie voor Buitenlandse Handel

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 19/03/2009 pub. 02/12/2010 numac 2010031525 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 tot vaststelling van de weddeschalen van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/10/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010205978 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het planprogramma Plateau van Moorsel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010206009 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2011-2013 van het stroomdistributienet van AIESH type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010206010 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2011-2013 van het stroomdistributienet van GASELWEST type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010206013 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2011-2013 van het stroomdistributienet van INTERLUX type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010206012 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2011-2013 van het stroomdistributienet van INTERMOSANE - sector 2 type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010206011 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2011-2013 van het stroomdistributienet van INTEREST type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010206016 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2011-2013 van het stroomdistributienet van IEH type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010206014 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2011-2013 van het stroomdistributienet van AIEG type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010206015 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2011-2013 van het stroomdistributienet van IDEG type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010206017 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2011-2013 van het stroomdistributienet van INTERMOSANE - sector 1 type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010206018 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2011-2013 van het stroomdistributienet van PBE type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010206020 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2011-2013 van het stroomdistributienet van SEDILEC type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010206021 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2011-2013 van het stroomdistributienet van SIMOGEL type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010206019 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2011-2013 van het stroomdistributienet van de Regie van Waver type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010206022 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2011-2013 van het stroomdistributienet van TECTEO type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010206023 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de intercommunale IGH als gasdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de gemeente Les Bons Villers aangewezen wordt type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010206039 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de samenstelling van de Pachtprijzencommissies

erratum

type erratum prom. 22/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010000682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 68 betreffende de overdracht van verloven van 2010 en de toekenning van sommige verloven in 2011. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/2010 numac 2010022478 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 november 2010 wordt De heer Christophe LONGEVAL, geboren op 25 juli1971, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

document

type document prom. -- pub. 02/12/2010 numac 2010206045 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechtelijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Brussel Op 15 november 2010, werd de heer Peeters, Jean-Louis, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Brussel, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt va
^