Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 06 januari 2011

Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen en afvaloliën Bij ministerieel besluit van 25 november 2010 werd het ministerieel besluit van 19 mei 1998 gewijzigd ten gevolge van een naamsverandering van de NV Shanks Bruxelles-Brussel in NV Shanks Brusse

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2010031584
pub.
06/01/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen en afvaloliën Bij ministerieel besluit van 25 november 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/11/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010031569 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de vergoedingen toegekend aan de voorzitter en de leden van de selectiecommissies en de evaluatiecommissies van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 25/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010003631 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 25/11/2010 pub. 27/12/2010 numac 2010024460 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 november 2008 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Luxemburg type ministerieel besluit prom. 25/11/2010 pub. 06/01/2011 numac 2010024461 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 januari 2009 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie West-Vlaanderen sluiten werd het ministerieel besluit van 19 mei 1998 gewijzigd ten gevolge van een naamsverandering van de NV Shanks Bruxelles-Brussel in NV Shanks Brussels-Brabant.

^