Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 25 november 2010
gepubliceerd op 27 december 2010

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 november 2008 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Luxemburg

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2010024460
pub.
27/12/2010
prom.
25/11/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 NOVEMBER 2010. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 november 2008 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Luxemburg


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, artikel 1, derde lid, vervangen bij de wet van 22 februari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot oprichting van de Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening, artikel 3, § 5;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 november 2008 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Luxemburg, artikel 1, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 3 februari 2009, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 10 november 2008 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Luxemburg, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 3 februari 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in b) vervallen de woorden « Constant, Guy, Vielsalm;»; 2° in b) worden de woorden « Charlier, Philippe, Virton;» vervangen door de woorden « Fizaine, Réginald, Virton; »; 3° b) wordt aangevuld met de woorden « Rapaille, Roland, Libramont;»; 4° in c) worden de woorden « Demoulin, Etienne, Rochefort;» vervangen door de woorden « Decelle, Lydie, Florennes; »; 5° in c) worden de woorden « Ah Kine, Jean, Manhay;» vervangen door de woorden « Etolo, François, Bruxelles; »; 6° in d) worden de woorden « Vandenbossche, Pierre, Yvoir;» vervangen door de woorden « Kuitchoua, Jean-Marc, Ciney; »; 7° in d) worden de woorden « Paciorkowski, Frédéric, Habay-la-Neuve;» vervangen door de woorden « Wenano, Ombawo, Saint-Léger; ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 21 september 2010.

Brussel, 25 november 2010.

Mevr. L. ONKELINX

^