Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 17 december 2010

Landbouw Bij ministerieel besluit van 25 november 2010 wordt akte genomen van de benamingswijziging van de controle-instelling "Integra BVBA - Division Blik", gelegen Statiestraat 164, te 2600 Berchem, die in het kader van de biologis De erkenning ervan blijft vanaf 21 oktober 2010 behouden onder de benaming "Tüv Nord Integra&q(...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010206244
pub.
17/12/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Landbouw Bij ministerieel besluit van 25 november 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/11/2010 pub. 10/12/2010 numac 2010014283 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 52 van de wet van 26 januari 2010 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 25/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010003631 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 25/11/2010 pub. 27/12/2010 numac 2010024460 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 november 2008 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Luxemburg type ministerieel besluit prom. 25/11/2010 pub. 10/12/2010 numac 2010014284 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de modaliteiten voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de van toepassing zijnde nationale veiligheidsvoorschriften type ministerieel besluit prom. 25/11/2010 pub. 06/01/2011 numac 2010024461 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 januari 2009 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie West-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 25/11/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010031569 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de vergoedingen toegekend aan de voorzitter en de leden van de selectiecommissies en de evaluatiecommissies van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten wordt akte genomen van de benamingswijziging van de controle-instelling "Integra BVBA - Division Blik", gelegen Statiestraat 164, te 2600 Berchem, die in het kader van de biologische productiemethode sinds 18 augustus 1992 erkend is.

De erkenning ervan blijft vanaf 21 oktober 2010 behouden onder de benaming "Tüv Nord Integra".

^