Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 juni 2016
gepubliceerd op 06 juli 2016

Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van Xerius Ondernemingsloket VZW als ondernemingsloket

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2016011289
pub.
06/07/2016
prom.
24/06/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


24 JUNI 2016. - Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van Xerius Ondernemingsloket VZW als ondernemingsloket


De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, Gelet op het Wetboek van Economisch Recht, de artikelen III.61 tot III.69;

Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 17/07/2013 pub. 26/11/2013 numac 2013206041 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt sluiten tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt, artikel 6;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003011336 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende ondernemingsloketten sluiten tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende ondernemingsloketten, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 22 augustus 2006;

Gelet op de aanvraag om hernieuwing van haar erkenning, gedaan op 10 juni 2014 door Xerius Ondernemingsloket VZW (0860.109.391), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1030 Brussel, Vesaliusstraat 31;

Gelet op het gunstig advies van de Gemeenschappelijke Erkenningscommissie van 21 april 2016, Besluit : Enig artikel. Xerius Ondernemingsloket VZW (0860.109.391), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1030 Brussel, Vesaliusstraat 31, wordt erkend als ondernemingsloket. Ze heeft de volgende vestigingseenheden: Brouwersvliet 4 bus 5, 2000 Antwerpen Gistelse Steenweg 294, bus 201, 8200 Brugge Vesaliusstraat 31, 1030 Brussel Sint-Pietersplein 60 A, bus 1, 9000 Gent Ilgatlaan 19, 3511 Hasselt (Kuringen) Augustijnenlaan 2A, 2200 Herentals Interleuvenlaan 10, 3001 Heverlee Kennedypark 33B, 8500 Kortrijk Stationsstraat 61, 2800 Mechelen Parc Axis 5 Fond Cattelain, 1435 Mont-Saint-Guibert Korte Vianestraat Vogelzang 1/1, 2300 Turnhout Medialaan 26, 1800 Vilvoorde Brussel, 24 juni 2016.

W. BORSUS

^