Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 03 februari 2020
gepubliceerd op 13 februari 2020

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Xerius

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2020040284
pub.
13/02/2020
prom.
03/02/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


3 FEBRUARI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Xerius


De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, Gelet op het Wetboek van Economisch Recht, artikel III.58;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 juni 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011289 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van Xerius Ondernemingsloket VZW als ondernemingsloket sluiten tot hernieuwing van de erkenning van Xerius Ondernemingsloket VZW (0860.109.391) als ondernemingsloket, laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 12 februari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/02/2018 pub. 19/02/2018 numac 2018030470 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Xerius type ministerieel besluit prom. 12/02/2018 pub. 19/02/2018 numac 2018030467 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Zenito sluiten;

Gelet op de aanvraag van 12 december 2019, ingediend door de vereniging zonder winstoogmerk Xerius Ondernemingsloket, teneinde het adres van de vestigingseenheid gevestigd te 2200 Herentals, Augustijnenlaan 2A te wijzigen, Besluit : Enig artikel. De lijst van de vestigingseenheden van de vereniging zonder winstoogmerk XERIUS Ondernemingsloket (0860.109.391), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1030 Brussel, Vesaliusstraat 31, vermeld in het ministerieel besluit van 24 juni 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011289 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van Xerius Ondernemingsloket VZW als ondernemingsloket sluiten tot hernieuwing van de erkenning van Xerius Ondernemingsloket VZW als ondernemingsloket en laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 12 februari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/02/2018 pub. 19/02/2018 numac 2018030470 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Xerius type ministerieel besluit prom. 12/02/2018 pub. 19/02/2018 numac 2018030467 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Zenito sluiten, wordt vervangen als volgt: Brouwersvliet 4 bus 5, 2000 Antwerpen Gistelse Steenweg 294 bus 201, 8200 Brugge Vesaliusstraat 31, 1030 Brussel Sint-Pietersplein 60 A bus 1, 9000 Gent Ilgatlaan 19, 3511 Hasselt (Kuringen) Diamantstraat 8, 2200 Herentals Interleuvenlaan 10, 3001 Heverlee Kennedypark 33B, 8500 Kortrijk Stationsstraat 61, 2800 Mechelen Parc Axis 5 Fond Cattelain, 1435 Mont-Saint-Guibert Korte Vianestraat Vogelzang 1/1, 2300 Turnhout Brussel, 3 februari 2020.

D. DUCARME

^