Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 3 februari 2020

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020020349 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2015 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor digitale kunsten type ministerieel besluit prom. 03/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020020352 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad van de centra voor private archieven type ministerieel besluit prom. 03/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020020351 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor steunverlening aan het uitgeversbedrijf type ministerieel besluit prom. 03/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020020353 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de dramatische kunst type ministerieel besluit prom. 03/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020020354 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 februari 2013 tot benoeming van de leden van de Commissie voor het mondeling en immaterieel patrimonium type ministerieel besluit prom. 03/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020020357 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Interdisciplinaire Raad voor de podiumkunsten type ministerieel besluit prom. 03/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020020356 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor het kinder- en jeugdtoneel type ministerieel besluit prom. 03/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020020355 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de letteren type ministerieel besluit prom. 03/02/2020 pub. 02/03/2020 numac 2020030195 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de hedendaagse muziek type ministerieel besluit prom. 03/02/2020 pub. 02/03/2020 numac 2020030196 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de klassieke muziek type ministerieel besluit prom. 03/02/2020 pub. 13/02/2020 numac 2020040284 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Xerius
^