Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 12 februari 2018
gepubliceerd op 19 februari 2018

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Xerius

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018030470
pub.
19/02/2018
prom.
12/02/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


12 FEBRUARI 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Xerius


De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, Gelet op het Wetboek van Economisch Recht, de artikelen III.58, III.61 en III.62;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003011336 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende ondernemingsloketten sluiten tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende Ondernemingsloketten, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 22 augustus 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 juni 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011289 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van Xerius Ondernemingsloket VZW als ondernemingsloket sluiten tot hernieuwing van de erkenning van Xerius Ondernemingsloket VZW (0860.109.391), als ondernemingsloket, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1030 Brussel, Vesaliusstraat 31;

Gelet op de aanvraag van 22 januari 2018, ingediend door de vereniging zonder winstoogmerk Xerius Ondernemingsloket, teneinde van de lijst van haar vestigingseenheden deze gevestigd te 1800 Vilvoorde, Medialaan 26, te schrappen, Besluit : Enig artikel. De lijst van de vestigingseenheden van de vereniging zonder winstoogmerk XERIUS Ondernemingsloket (0860.109.391), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1030 Brussel, Vesaliusstraat 31, vermeld in het ministerieel besluit van 24 juni 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011289 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van Xerius Ondernemingsloket VZW als ondernemingsloket sluiten tot hernieuwing van de erkenning van Xerius Ondernemingsloket VZW als ondernemingsloket, wordt vervangen als volgt: Brouwersvliet 4, bus 5, 2000 Antwerpen Gistelse Steenweg 294, bus 201, 8200 Brugge Vesaliusstraat 31, 1030 Brussel Sint-Pietersplein 60A, bus 1, 9000 Gent Ilgatlaan 19, 3511 Hasselt (Kuringen) Augustijnenlaan 2A, 2200 Herentals Interleuvenlaan 10, 3001 Heverlee Kennedypark 33B, 8500 Kortrijk Stationsstraat 61, 2800 Mechelen Parc Axis 5 Fond Cattelain, 1435 Mont-Saint-Guibert Korte Vianestraat Vogelzang 1/1, 2300 Turnhout Brussel, 12 februari 2018.

D. DUCARME.

^