Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 11 juni 2012
gepubliceerd op 13 juli 2012

Ministerieel besluit houdende benoeming van een gewone rekenplichtige van de Restauratie- en Hoteldienst van Defensie - Staatsdienst met afzonderlijk beheer

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2012203622
pub.
13/07/2012
prom.
11/06/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUNI 2012. - Ministerieel besluit houdende benoeming van een gewone rekenplichtige van de Restauratie- en Hoteldienst van Defensie - Staatsdienst met afzonderlijk beheer


De Minister van Landsverdediging, Gelet op de programmawet voor het begrotingsjaar 2001 van 19 juli 2001, artikel 47;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/03/2003 pub. 07/05/2003 numac 2003007096 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende de beheersregels van de restauratie- en hoteldienst van Defensie sluiten houdende de beheersregels van de Restauratie- en Hoteldienst van Defensie, artikel 13;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/03/2003 pub. 07/05/2003 numac 2003007095 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 maart 2003 tot vastelling van de beheersregels van de restauratie- en hoteldienst van Defensie sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/03/2003 pub. 07/05/2003 numac 2003007096 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende de beheersregels van de restauratie- en hoteldienst van Defensie sluiten tot vaststelling van de beheersregels van de Restauratie- en Hoteldienst van Defensie, artikel 13;

Overwegende dat de rekenplichtige benoemd bij ministerieel besluit van 18 augustus 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010007238 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van een gewone rekenplichtige van de Restauratie- en Hoteldienst van Defensie - Staatsdienst met afzonderlijk beheer sluiten dient te worden vervangen, Besluit :

Artikel 1.Wordt op 1 juli 2012 uit het ambt van gewone rekenplichtige van de Restauratie- en Hoteldienst van Defensie - Staatsdienst met afzonderlijk beheer, ontheven, de luitenant-ter-zee AUGHUET Stéfan (9501390).

Art. 2.Wordt op 1 juli 2012 benoemd in het ambt van gewone rekenplichtige van de Restauratie- en Hoteldienst van Defensie - Staatsdienst met afzonderlijk beheer, de luitenant VAN RAEMDONCK, Günther (0600495).

Brussel, 11 juni 2012.

P. DE CREM

^