Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 11 juni 2012

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/06/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012003196 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2011 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten type ministerieel besluit prom. 11/06/2012 pub. 19/06/2012 numac 2012011254 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 11/06/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012203420 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 70 tot wijziging van het ministerieel nr. 69 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 11/06/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012203419 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 11/06/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012203497 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité bij het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 11/06/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012203535 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Stagecommissie type ministerieel besluit prom. 11/06/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012203622 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van een gewone rekenplichtige van de Restauratie- en Hoteldienst van Defensie - Staatsdienst met afzonderlijk beheer

overeenkomst

type overeenkomst prom. 11/06/2012 pub. 24/01/2013 numac 2013022006 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

erratum

type erratum prom. 11/06/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012007248 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van een gewone rekenplichtige van de Restauratie- en Hoteldienst van Defensie - Staatsdienst met afzonderlijk beheer. - Erratum
^