Etaamb.openjustice.be
Benoemingen
gepubliceerd op 13 juli 2012

Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 11 juni 2012 wordt Mevr. Dhaese, Ingeborg, met ingang van 1 mei 2012, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché in de klasse A1 bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en G

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2012018284
pub.
13/07/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN


Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 11 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/06/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012203535 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Stagecommissie type ministerieel besluit prom. 11/06/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012203622 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van een gewone rekenplichtige van de Restauratie- en Hoteldienst van Defensie - Staatsdienst met afzonderlijk beheer type ministerieel besluit prom. 11/06/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012203419 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 11/06/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012203497 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité bij het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 11/06/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012203420 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 70 tot wijziging van het ministerieel nr. 69 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 11/06/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012003196 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2011 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten type ministerieel besluit prom. 11/06/2012 pub. 19/06/2012 numac 2012011254 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket sluiten wordt Mevr. Dhaese, Ingeborg, met ingang van 1 mei 2012, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché in de klasse A1 bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Hoofdbestuur.

^