Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 11 juni 2012
gepubliceerd op 22 juni 2012

Ministerieel besluit nr. 70 tot wijziging van het ministerieel nr. 69 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2012203420
pub.
22/06/2012
prom.
11/06/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUNI 2012. - Ministerieel besluit nr. 70 tot wijziging van het ministerieel nr. 69 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur


De Minister van Economie, Gelet op het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, gewijzigd bij de wet van 11 februari 1994, artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 februari 1968 tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning van de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, en waarvan het juridisch statuut door het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 geregeld wordt;

Gelet op het ministerieel besluit nr. 69 van 26 maart 2012 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, Besluit :

Artikel 1.Artikel 2 van het ministerieel besluit nr. 69 van 26 maart 2012 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, dat voorziet in de intrekking van de erkenning van de NV AGFA FINANCE, Septestraat 27, 2640 Mortsel, ondernemingsnummer 0436.501.879, wordt ingetrokken.

Art. 2.De erkenning van de volgende met name hierna aangeduide onderneming wordt ingetrokken daar zij niet meer voldoet aan de gestelde voorwaarden van het ministerieel besluit van 23 februari 1968 tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning van de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur :

353

AGFAPHOTO FINANCE NV

HENRI VAN HEURCKSTRAAT 15


2000 ANTWERPEN


ONDERNEMINGS NR : N° D'ENTREPRISE. :

867.395.873


Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 26 maart 2012.

Brussel, 11 juni 2012.

J. VANDE LANOTTE

^