Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 03 februari 2020
gepubliceerd op 27 februari 2020

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de letteren

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020020355
pub.
27/02/2020
prom.
03/02/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEBRUARI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029429 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de letteren type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029412 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor amateurtoneel type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029408 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de culturele centra type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029420 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor het roerend cultureel erfgoed type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029430 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor steunverlening aan de boekhandel type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029422 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor de beeldende kunsten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029426 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de hulpverlening aan het stripverhaal sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie voor de letteren


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector, artikel 3, § 1 en § 2, vervangen bij het decreet van 20 juli 2005, artikel 3, § 4, vervangen bij het decreet van 1 februari 2008, en artikel 8 gewijzigd bij het decreet van 20 juli 2005 en aangevuld bij het decreet van du 10 november 2011;

Gelet op het decreet van 11 januari 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/01/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008029129 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006 tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006202955 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector;

Gelet op het decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006202955 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector, titel I, gewijzigd bij de decreten van 10 november 2011 en 17 juli 2013, en artikel 31;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006202954 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten tot uitvoering van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector, hoofdstuk II;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot uitvoering van het decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029429 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de letteren type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029412 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor amateurtoneel type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029408 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de culturele centra type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029420 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor het roerend cultureel erfgoed type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029430 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor steunverlening aan de boekhandel type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029422 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor de beeldende kunsten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029426 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de hulpverlening aan het stripverhaal sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie voor de letteren, gewijzigd bij de besluiten van 24 juni 2013, 2 oktober 2015 en 28 april 2016;

Overwegende dat Mevrouw Marie-Christine Pironnet op 31 juli 2019 overleden is;

Overwegende dat het mandaat van plaatsvervangend lid van Mecvr. Carine Gol-Lescot derhalve werkend wordt, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 28 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029429 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de letteren type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029412 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor amateurtoneel type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029408 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de culturele centra type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029420 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor het roerend cultureel erfgoed type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029430 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor steunverlening aan de boekhandel type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029422 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor de beeldende kunsten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029426 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de hulpverlening aan het stripverhaal sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie voor de letteren, worden de woorden "Mevr. PIRONNET, Marie-Christine, als vertegenwoordigster van MR" vervangen door de woorden "Mevr.

GOL-LESCOT, Carine, als vertegenwoordigster van MR".

Art. 2.In artikel 2, § 2, van hetzelfde besluit, worden de woorden "Mevr. GOL-LESCOT, Carine, als vertegenwoordigster van MR" geschrapt.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 3 februari 2020.

B. LINARD

^