Etaamb.openjustice.be
Vergunning
gepubliceerd op 23 maart 2020

Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 3 februari 2020, wordt de vergunning voor het

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2020040694
pub.
23/03/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 3 februari 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020020352 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad van de centra voor private archieven type ministerieel besluit prom. 03/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020020357 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Interdisciplinaire Raad voor de podiumkunsten type ministerieel besluit prom. 03/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020020353 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de dramatische kunst type ministerieel besluit prom. 03/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020020355 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de letteren type ministerieel besluit prom. 03/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020020349 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2015 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor digitale kunsten type ministerieel besluit prom. 03/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020020351 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor steunverlening aan het uitgeversbedrijf type ministerieel besluit prom. 03/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020020356 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor het kinder- en jeugdtoneel sluiten, wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming geweigerd aan EURO SECURITE BVBA, met ondernemingsnummer 0473.901.022.

^