Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 02 augustus 2017
gepubliceerd op 01 september 2017

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het strategisch comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2017030928
pub.
01/09/2017
prom.
02/08/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AUGUSTUS 2017. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het strategisch comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen


De Minister van Economie, Gelet op het Wetboek van Economische recht, artikel III.43;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006011078 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van en tot vastlegging van de samenstelling en de werkingsregelen van het Comité dat belast is met de kwaliteit van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en van de werking ervan sluiten tot vastlegging van de opdrachten, de samenstelling en de werkingsregelen van het strategisch comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen, artikel 4;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 mei 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2013 pub. 24/05/2013 numac 2013011234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité dat belast is met de kwaliteit van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en van de werking ervan sluiten houdende benoeming van de leden van het Comité dat belast is met de kwaliteit van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en van de werking ervan, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot effectieve leden van het strategisch comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen, voor een periode van zes jaar, op voorstel van de overheid waarvan zij deel uitmaken : 1° als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Financiën : dhr.René Cools; 2° als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Justitie : dhr.Alexander Hoefmans; 3° als vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid : dhr.Johan Van Der Bruggen; 4° als vertegenwoordiger van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels: dhr.Alex Burke; 5° als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie : dhr. Gert Livens; 6° als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken : mevr.Isabelle Delhez; 7° als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie : dhr.Joël Frankson; 8° als vertegenwoordiger van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid : mevr.Françoise Tomasetti; 9° als vertegenwoordiger van de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging : dhr.Erwin De Pue; 10° als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken : dhr.Pascal Gregoire; 11° als vertegenwoordigers van de Vlaamse Gemeenschap en van het Vlaamse Gewest: mevr.Veerle De Bock en dhr. Bert Stassen; 12° als vertegenwoordiger van de Franse Gemeenschap: dhr.Olivier Plasman; 13° als vertegenwoordiger van de Duitstalige Gemeenschap: dhr.Manfred Fettweis; 14° als vertegenwoordiger van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie: dhr.Nicolas Lagasse; 15° als vertegenwoordiger van het Waalse Gewest: dhr.Laurent Noel; 16° als vertegenwoordiger van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest : dhr.Geert Rochtus; 17° als vertegenwoordiger van de Franse Gemeenschapscommissie : dhr. Nicolas Grougnard; 18° als vertegenwoordigers van de lokale en provinciale besturen : mevr.Leopoldina Caccia Dominioni en dhr. Stefan Thomas.

Art. 2.Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van het strategisch comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen, voor een periode van zes jaar, op voorstel van de overheid waarvan zij deel uitmaken : 1° als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Financiën : dhr.Koen Vinck; 2° als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Justitie : dhr.Patrick Leclercq; 3° als vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid : dhr.Pierre Dmitrevsky; 4° als vertegenwoordiger van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels: dhr.Michel Bataille; 5° als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie : dhr. Joachim Knockaert; 6° als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken : dhr.Stefan Van de Venster; 7° als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie : dhr.Stijn Vermeiren; 8° als vertegenwoordiger van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid : dhr.Mark Demol; 9° als vertegenwoordiger van de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging : dhr.Luc Gathy; 10° als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken : dhr.Koen De Coster; 11° als vertegenwoordigers van de Vlaamse Gemeenschap en van het Vlaamse Gewest : mevr.Saskia Baele en dhr. Tony Vanderstraete; 12° als vertegenwoordiger van de Franse Gemeenschap: dhr.Cédric Jeanmart; 13° als vertegenwoordiger van de Duitstalige Gemeenschap : dhr.Bruno Hick; 14° als vertegenwoordiger van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie: dhr.Geert Vandenabeele; 15° als vertegenwoordiger van het Waalse Gewest : dhr.Cédric Bauche; 16° als vertegenwoordiger van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest : mevr.Sophie Van Cangh ; 17° als vertegenwoordiger van de Franse Gemeenschapscommissie : dhr. Nicolas Bernardez; 18° als vertegenwoordigers van de lokale en provinciale besturen : mevr.Marie-Laure Van Rillaer en dhr. Herman Callens.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 2 mei 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2013 pub. 24/05/2013 numac 2013011234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité dat belast is met de kwaliteit van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en van de werking ervan sluiten houdende benoeming van de leden van het Comité dat belast is met de kwaliteit van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en van de werking ervan wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 2 augustus 2017.

K. PEETERS

^