Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 02 mei 2013
gepubliceerd op 24 mei 2013

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité dat belast is met de kwaliteit van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en van de werking ervan

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011234
pub.
24/05/2013
prom.
02/05/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MEI 2013. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité dat belast is met de kwaliteit van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en van de werking ervan


De Minister van Economie, Gelet op het koninklijk besluit van 13 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006011078 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van en tot vastlegging van de samenstelling en de werkingsregelen van het Comité dat belast is met de kwaliteit van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en van de werking ervan sluiten tot oprichting van en tot vastlegging van de samenstelling en de werkingsregelen van het Comité dat belast is met de kwaliteit van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en van de werking ervan, artikel 4;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/06/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006011304 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité dat belast is met de kwaliteit van de gegevens van de KBO en van de werking ervan sluiten houdende benoeming van de leden van het Comité dat belast is met de kwaliteit van de gegevens van de KBO en van de werking ervan, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 24 oktober 2006 en 6 mei 2009, Besluit :

Artikel 1.Worden tot effectieve leden van het Comité dat belast is met de kwaliteit van de gegevens van de KBO en van de werking ervan, benoemd voor een periode van zes jaar, op voorstel van de overheid waarvan zij deel uitmaken : 1° als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie : Mevr. Marie-Christine Lefebvre; 2° als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken : Mevr.Christiane Rouma; 3° als vertegenwoordiger van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid : Mevr.Françoise Tomasetti; 4° als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Justitie : de heer Alain Van Outrive;5° als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie : de heer Serge Colmant;6° als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken : Mevr.Daniëlle Piens; 7° als vertegenwoordiger van de Nationale Bank van België : de heer Dirk Tuymans;8° als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Financiën : de heer Karel Vanhoecke;9° als vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor sociale zekerheid : de heer Koen Snyders;10° als vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten : de heer Johan Van der Bruggen;11° als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie : de heer Jan Deprest;12° als vertegenwoordiger van de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging : de heer Erwin De Pue.

Art. 2.Worden tot plaatsvervangende leden van het Comité dat belast is met de kwaliteit van de gegevens van de KBO en van de werking ervan, benoemd voor een periode van zes jaar, op voorstel van de overheid waarvan zij deel uitmaken : 1° als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie : de heer Roland Dussart-Desart; 2° als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken : de heer Marc Ruymen;3° als vertegenwoordiger van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid : de heer Mark Demol;4° als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Justitie : Mevr.Nathalie Bartholomé; 5° als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie : de heer Joel Frankson;6° als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken : Mevr.Karin Schneider; 7° als vertegenwoordiger van de Nationale Bank van België : de heer Bertrand Jadoul;8° als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Financiën : Mevr.Joke Deschacht; 9° als vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor sociale zekerheid : Mevr.Sarah Scaillet; 10° als vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten : de heer Michel Bataille;11° als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie : de heer Walter Van Assche;12° als vertegenwoordiger van de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging : Mevr.Dominique De Vos.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 19 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/06/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006011304 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité dat belast is met de kwaliteit van de gegevens van de KBO en van de werking ervan sluiten houdende benoeming van de leden van het Comité dat belast is met de kwaliteit van de gegevens van de KBO en van de werking ervan, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 24 oktober 2006 en 6 mei 2009, wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 2 mei 2013.

J. VANDE LANOTTE

^