Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 2 augustus 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/08/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017030928 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het strategisch comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen type ministerieel besluit prom. 02/08/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017030931 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende schrapping van de inschrijving van personen die een activiteit uitoefenen van minnelijke invordering van schulden van de consument type ministerieel besluit prom. 02/08/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017030929 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het strategisch comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen
^