Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 08 augustus 2017

Gastoestellen Verbod tot het in de handel brengen Ministerieel besluit van 2 augustus 2017 genomen krachtens het boek IX van het Wetboek van economisch recht en het koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffende het op de markt brengen van ga PR/003-0152-05 Ringbrander op LPG CHOPPEE Type GB-17 Indien het hiervoor vermelde gasto(...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2017030921
pub.
08/08/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Gastoestellen Verbod tot het in de handel brengen Ministerieel besluit van 2 augustus 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/08/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017030929 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het strategisch comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen type ministerieel besluit prom. 02/08/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017030928 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het strategisch comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen type ministerieel besluit prom. 02/08/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017030931 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende schrapping van de inschrijving van personen die een activiteit uitoefenen van minnelijke invordering van schulden van de consument sluiten genomen krachtens het boek IX van het Wetboek van economisch recht en het koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffende het op de markt brengen van gastoestellen, verbiedt het op de markt brengen van het hierna vermelde gastoestel : PR/003-0152-05 Ringbrander op LPG CHOPPEE Type GB-17 Indien het hiervoor vermelde gastoestel reeds in de handel is, moet deze krachtens het bovenvermelde ministerieel besluit uit de handel genomen worden.

^