Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 26 januari 2024
gepubliceerd op 08 februari 2024

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het strategisch comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2024001160
pub.
08/02/2024
prom.
26/01/2024
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JANUARI 2024. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het strategisch comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen


De Minister van Economie, Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel III.43, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006011078 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van en tot vastlegging van de samenstelling en de werkingsregelen van het Comité dat belast is met de kwaliteit van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en van de werking ervan sluiten tot vastlegging van de opdrachten, de samenstelling en de werkingsregelen van het strategisch comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen, artikel 4;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 augustus 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/08/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017030928 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het strategisch comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen sluiten houdende benoeming van de leden van het strategisch comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot effectieve leden van het strategisch comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen, voor een periode van zes jaar, op voorstel van de overheid waarvan zij deel uitmaken: 1° als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Financiën: dhr.René Cools; 2° als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Justitie: dhr.Stijn Deschepper; 3° als vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid: dhr.Johan Van der Bruggen; 4° als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie: dhr. Gert Lievens; 5° als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken: mevr.Isabelle Delhez; 6° als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning: dhr.Joël Frankson; 7° als vertegenwoordiger van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid: mevr.Françoise Tomasetti; 8° als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken: dhr.Joost Boudry; 9° als vertegenwoordigers van de Vlaamse Gemeenschap en van het Vlaamse Gewest: mevr.Veerle De Bock en dhr. Jeremy Roels; 10° als vertegenwoordiger van de Franse Gemeenschap: dhr.Olivier Plasman; 11° als vertegenwoordiger van de Duitstalige Gemeenschap: dhr.Manfred Fettweis; 12° als vertegenwoordiger van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie: mevr.Elinne Mertens; 13° als vertegenwoordiger van het Waalse Gewest: dhr.Michel Feron; 14° als vertegenwoordiger van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest: dhr.Jean-Dominique Pilloy; 15° als vertegenwoordiger van de Franse Gemeenschapscommissie: dhr. Nicolas Gougnard; 16° als vertegenwoordigers van de lokale en provinciale besturen: dhr. Stefan Thomas en mevr. Lejla Celikovic.

Art. 2.Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van het strategisch comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen, voor een periode van zes jaar, op voorstel van de overheid waarvan zij deel uitmaken: 1° als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Financiën: dhr.Jeroen Clinckspoor; 2° als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Justitie: mevr.Alice Ciofu; 3° als vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid: dhr.Mark Nicolaes; 4° als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie: mevr. Laurie Philips; 5° als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken: dhr.Joris Pasgang; 6° als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning: dhr.Malik Weyns; 7° als vertegenwoordiger van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid: dhr.Kris Lerminiaux; 8° als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken: dhr.Antoine Vanveckhoven; 9° als vertegenwoordigers van de Vlaamse Gemeenschap en van het Vlaamse Gewest: mevr.Gerd Verstappen en dhr. Sven Pletinckx; 10° als vertegenwoordiger van de Franse Gemeenschap: dhr.Cédric Jeanmart; 11° als vertegenwoordiger van de Duitstalige Gemeenschap: dhr.Stephan Förster; 12° als vertegenwoordiger van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie: mevr.Nathalie Noël; 13° als vertegenwoordiger van het Waalse Gewest: dhr.Cédric Bauche; 14° als vertegenwoordiger van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest: dhr.Nick Meysman; 15° als vertegenwoordiger van de Franse Gemeenschapscommissie: dhr. Frédéric Motte; 16° als vertegenwoordigers van de lokale en provinciale besturen: mevr.Marie-Laure Van Rillaer en dhr. Ward Van Hal.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 2 augustus 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/08/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017030928 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het strategisch comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen sluiten houdende benoeming van de leden van het strategisch comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 26 januari 2024.

P.-Y. DERMAGNE

^