Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 juni 2021

Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 mei 2021, wordt aan de heer PARDON Robert op het einde van de maand augustus 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van we Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021202370
pub.
22/06/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 mei 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 22/06/2021 numac 2021202361 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021031246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de arbeidsvoorwaarden (1) type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021031504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2020 betreffende de invoering van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021201130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021201129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021202035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, inzake het sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor werknemers in de binnenscheepvaart type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021041362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel sluiten, wordt aan de heer PARDON Robert op het einde van de maand augustus 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Brussel.

Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.

^