Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 mei 2021
gepubliceerd op 01 juli 2021

Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021201129
pub.
01/07/2021
prom.
30/05/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MEI 2021. - Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, artikel 40;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot benoeming van de voorzitter van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector;

Gelet op de koninklijke besluiten van 6 april 1995, 13 juni 1999, 13 februari 2001, 4 december 2002 en 29 februari 2004 houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 maart 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/03/2005 pub. 11/04/2005 numac 2005200492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf sluiten houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf;

Gelet op de koninklijke besluiten van 11 maart 2008 en 20 maart 2009 houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 augustus 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 30/08/2010 numac 2010203747 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende beëindiging van de mandaten van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 30/08/2010 numac 2010203746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende beëindiging van de mandaten van de voorzitter van sommige paritaire subcomités sluiten tot benoeming van de voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten;

Gelet op de koninklijke besluiten van 24 oktober 2012 en 4 november 2013 houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014202826 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector sluiten tot benoeming van de voorzitter van het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 11/05/2015 numac 2015201789 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten sluiten tot benoeming van de voorzitter van het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten;

Gelet op de koninklijke besluiten van 17 juli 2015, 14 september 2016, 1 maart 2019 en 7 januari 2020 houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag uit het ambt van voorzitster van de hierna vermelde paritaire comités wordt gegeven aan mevrouw Sophie du BLED, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: - Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf; - Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf; - Paritair Comité voor de beursvennootschappen; - Paritair Comité voor de banken; - Paritair Comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen; - Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten.

Art. 2.Eervol ontslag uit het ambt van ondervoorzitster van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector wordt gegeven aan mevrouw Sophie du BLED, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Art. 3.Eervol ontslag uit het ambt van voorzitter van de hierna vermelde paritaire comités wordt gegeven aan de heer Peter VANSINTJAN, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: - Paritair Comité voor de non-ferro metalen; - Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel; - Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel; - Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen; - Paritair Comité voor de audiovisuele sector; - Paritair Comité voor het hotelbedrijf; - Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken; - Paritair Comité voor de warenhuizen; - Paritair Comité voor de socio-culturele sector; - Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten; - Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector.

Art. 4.Eervol ontslag uit het ambt van ondervoorzitter van de hierna vermelde paritaire comités wordt gegeven aan de heer Peter VANSINTJAN, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: - Paritair Comité voor de steenbakkerij; - Paritair Comité voor het glasbedrijf; - Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel; - Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren.

Art. 5.Eervol ontslag uit het ambt van voorzitster van het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters wordt gegeven aan mevrouw Dominique BLOEMEN, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Art. 6.Eervol ontslag uit het ambt van voorzitster van de hierna vermelde paritaire comités wordt gegeven aan mevrouw Sonja BROUCKE, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: - Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf; - Paritair Comité voor de textielverzorging; - Paritair Comité voor de steenbakkerij; - Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf.

Art. 7.Eervol ontslag uit het ambt van voorzitter van de hierna vermelde paritaire comités wordt gegeven aan de heer Marc PAYEN, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: - Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht; - Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek.

Art. 8.Eervol ontslag uit het ambt van ondervoorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten wordt gegeven aan de heer Marc PAYEN, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Art. 9.Eervol ontslag uit het ambt van voorzitster van de hierna vermelde paritaire comités wordt gegeven aan mevrouw Lieve RAMS, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: - Paritair Comité voor de handel in voedingswaren; - Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken; - Paritair Comité voor de landbouw; - Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf; - Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf; - Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel; - Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen; - Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren.

Art. 10.Eervol ontslag uit het ambt van ondervoorzitster van de hierna vermelde paritaire comités wordt gegeven aan mevrouw Lieve RAMS, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: - Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw; - Paritair Comité voor de binnenscheepvaart; - Paritair Comité voor de zeevisserij; - Paritair Comité voor het havenbedrijf; - Paritair Comité voor het verzekeringswezen; - Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken; - Paritair Comité voor de warenhuizen; - Paritair Comité voor de koopvaardij; - Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden; - Paritair Comité voor het stads- en streekvervoer; - Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector.

Art. 11.Eervol ontslag uit het ambt van voorzitster van het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp wordt gegeven aan mevrouw Brigitte ROEFS, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Art. 12.Eervol ontslag uit het ambt van voorzitter van het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart wordt gegeven aan de heer Philip VERSTRAETE, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Art. 13.De heer Yves BOLSEE, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot voorzitter van de hierna vermelde paritaire comités: - Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken; - Paritair Comité voor de warenhuizen.

Art. 14.De heer Yves BOLSEE, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot ondervoorzitter van het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel.

Art. 15.Mevrouw Sonja BROUCKE, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot ondervoorzitster van de hierna vermelde paritaire comités: - Paritair Comité voor het glasbedrijf; - Paritair Comité voor de audiovisuele sector.

Art. 16.De heer Steven JACOBS, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot voorzitter van de hierna vermelde paritaire comités: - Paritair Comité voor de handel in voedingswaren; - Paritair Comité voor de binnenscheepvaart.

Art. 17.De heer Steven JACOBS, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot ondervoorzitter van de hierna vermelde paritaire comités: - Paritair Comité voor het havenbedrijf; - Paritair Comité voor het stads- en streekvervoer.

Art. 18.De heer Dimitri KNOCKAERT, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot voorzitter van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Art. 19.Mevrouw Sylvie KWASCHIN, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot voorzitster van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector.

Art. 20.Mevrouw Marthe LUCAS, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot voorzitster van de hierna vermelde paritaire comités: - Paritair Comité voor de non-ferro metalen; - Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht; - Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel; - Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen; - Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen; - Paritair Comité voor de beursvennootschappen; - Paritair Comité voor de banken; - Paritair Comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen; - Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten.

Art. 21.Mevrouw Marthe LUCAS, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot ondervoorzitster van de hierna vermelde paritaire comités: - Paritair Comité voor de houtnijverheid; - Paritair Comité voor de handel in brandstoffen; - Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren; - Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren.

Art. 22.De heer Jean-François MACOURS, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot ondervoorzitter van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw.

Art. 23.De heer Frédéric NOLLET, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot voorzitter van de hierna vermelde paritaire comités: - Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf; - Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp.

Art. 24.De heer Marc PAYEN, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot voorzitter van de hierna vermelde paritaire comités: - Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten; - Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector.

Art. 25.Mevrouw Isabelle PEEREMAN, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot voorzitster van de hierna vermelde paritaire comités: - Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters; - Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf; - Paritair Comité voor de textielverzorging; - Paritair Comité voor de steenbakkerij; - Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf; - Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken; - Paritair Comité voor de landbouw; - Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf; - Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf; - Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek; - Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren.

Art. 26.Mevrouw Isabelle PEEREMAN, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot ondervoorzitster van de hierna vermelde paritaire comités: - Paritair Comité voor het garagebedrijf; - Paritair Comité voor de textielnijverheid; - Paritair Comité voor het filmbedrijf; - Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten.

Art. 27.Mevrouw Sophie ROSMAN, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot voorzitster van de hierna vermelde paritaire comités: - Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel; - Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel; - Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf.

Art. 28.Mevrouw Sophie ROSMAN, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot ondervoorzitster van het Paritair Comité voor de steenbakkerij.

Art. 29.De heer Philip VERSTRAETE, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot voorzitter van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector.

Art. 30.De heer Philip VERSTRAETE, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot ondervoorzitter van het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart.

Art. 31.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2020.

Art. 32.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 mei 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^