Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 december 2021

Buitenlandse carrière. - Aanstellingen Bij koninklijke besluiten van 29 augustus 2021 wordt de heer Johan VERKAMMEN ontheven uit zijn functie van Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in Canada, met standplaats te Ottawa. Hij w Bij koninklijke besluiten van 29 augustus 2021 wordt de heer Carl PEETERS ontheven uit zijn fun(...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2021034132
pub.
10/12/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse carrière. - Aanstellingen Bij koninklijke besluiten van 29 augustus 2021 wordt de heer Johan VERKAMMEN ontheven uit zijn functie van Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in Canada, met standplaats te Ottawa.

Hij wordt geaccrediteerd als Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in de Verenigde Mexicaanse Staten en in Belize, met standplaats te Mexico.

Bij koninklijke besluiten van 29 augustus 2021 wordt de heer Carl PEETERS ontheven uit zijn functie van Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in de Republieken Finland en Estland, met standplaats te Helsinki, alsook uit zijn functie van Consul-Generaal van België in deze Staten.

Hij wordt geaccrediteerd als Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in het Koninkrijk Zweden en in de Republiek Letland en wordt hij evenals aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staten, met standplaats te Stockholm.

Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 23/09/2021 numac 2021203170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, ter vastlegging, voor 2021, van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032719 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 1975 betreffende de tegemoetkoming van de Staat in sommige begrafeniskosten van militairen die in werkelijke dienst overleden zijn type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 15/09/2021 numac 2021202641 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot bepaling van de inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen voor de periode 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 22/09/2021 numac 2021203175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032721 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie "Rechten van de patiënt" type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 22/09/2021 numac 2021203591 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021 voor sommige oudere ontslagen werknemers die 20 jaar hebben gewerkt in een stelsel van nachtarbeid, die tewerkgesteld zijn geweest in het kader van een zwaar beroep en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 138 en nr. 139 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 17/09/2021 numac 2021203649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de verevening aan sommige werkgevers van de bedragen die verschuldigd zijn aan de arbeiders in geval van arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van ziekte of een ongeval van gemeen recht type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021021195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de modaliteiten van een aanvullende werkloosheidsuitkering in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van tijdelijke werkloosheid naar aanleiding van het coronavirus voor de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie Limburg type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021021494 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende vormingsproject #kiesvoordezorg type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 29/09/2021 numac 2021021505 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008 tot invoering van een sociaal pensioenplan voor de arbeiders in ondernemingen van de technische land- en tuinbouwwerken en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 15/09/2021 numac 2021201077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021042516 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de invoering van een functieclassificatie in de aardappelverwerkende nijverheid en de aardappelschilbedrijven type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 21/09/2021 numac 2021042515 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2017 betreffende de loon-, arbeids- en indexeringsvoorwaarden in de diensten gesubsidieerd door de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 23/09/2021 numac 2021203317 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021203362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021203598 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, inzake de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2020 sluiten wordt de heer Bert VERSMESSEN ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur.

Hij wordt geaccrediteerd als Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in Rwanda en wordt hij evenals aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, met standplaats te Kigali.

Bij koninklijke besluiten van 29 augustus 2021 wordt de heer Guy SEVRIN ontheven uit zijn functie van Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in de Republiek Niger, met standplaats te Niamey.

Hij wordt geaccrediteerd als Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in de Republieken Panama, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica en El Salvador en wordt hij evenals aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staten, met standplaats te Panama City.

Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 23/09/2021 numac 2021203170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, ter vastlegging, voor 2021, van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032719 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 1975 betreffende de tegemoetkoming van de Staat in sommige begrafeniskosten van militairen die in werkelijke dienst overleden zijn type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 15/09/2021 numac 2021202641 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot bepaling van de inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen voor de periode 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 22/09/2021 numac 2021203175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032721 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie "Rechten van de patiënt" type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 22/09/2021 numac 2021203591 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021 voor sommige oudere ontslagen werknemers die 20 jaar hebben gewerkt in een stelsel van nachtarbeid, die tewerkgesteld zijn geweest in het kader van een zwaar beroep en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 138 en nr. 139 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 17/09/2021 numac 2021203649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de verevening aan sommige werkgevers van de bedragen die verschuldigd zijn aan de arbeiders in geval van arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van ziekte of een ongeval van gemeen recht type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021021195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de modaliteiten van een aanvullende werkloosheidsuitkering in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van tijdelijke werkloosheid naar aanleiding van het coronavirus voor de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie Limburg type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021021494 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende vormingsproject #kiesvoordezorg type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 29/09/2021 numac 2021021505 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008 tot invoering van een sociaal pensioenplan voor de arbeiders in ondernemingen van de technische land- en tuinbouwwerken en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 15/09/2021 numac 2021201077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021042516 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de invoering van een functieclassificatie in de aardappelverwerkende nijverheid en de aardappelschilbedrijven type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 21/09/2021 numac 2021042515 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2017 betreffende de loon-, arbeids- en indexeringsvoorwaarden in de diensten gesubsidieerd door de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 23/09/2021 numac 2021203317 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021203362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021203598 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, inzake de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2020 sluiten wordt Mevrouw Anick VAN CALSTER ontheven uit haar functie bij het Hoofdbestuur.

Zij wordt geaccrediteerd als Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in het Koninkrijk der Nederlanden en wordt zij evenals aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, met standplaats te Den Haag.

Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 23/09/2021 numac 2021203170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, ter vastlegging, voor 2021, van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032719 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 1975 betreffende de tegemoetkoming van de Staat in sommige begrafeniskosten van militairen die in werkelijke dienst overleden zijn type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 15/09/2021 numac 2021202641 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot bepaling van de inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen voor de periode 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 22/09/2021 numac 2021203175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032721 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie "Rechten van de patiënt" type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 22/09/2021 numac 2021203591 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021 voor sommige oudere ontslagen werknemers die 20 jaar hebben gewerkt in een stelsel van nachtarbeid, die tewerkgesteld zijn geweest in het kader van een zwaar beroep en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 138 en nr. 139 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 17/09/2021 numac 2021203649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de verevening aan sommige werkgevers van de bedragen die verschuldigd zijn aan de arbeiders in geval van arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van ziekte of een ongeval van gemeen recht type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021021195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de modaliteiten van een aanvullende werkloosheidsuitkering in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van tijdelijke werkloosheid naar aanleiding van het coronavirus voor de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie Limburg type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021021494 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende vormingsproject #kiesvoordezorg type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 29/09/2021 numac 2021021505 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008 tot invoering van een sociaal pensioenplan voor de arbeiders in ondernemingen van de technische land- en tuinbouwwerken en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 15/09/2021 numac 2021201077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021042516 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de invoering van een functieclassificatie in de aardappelverwerkende nijverheid en de aardappelschilbedrijven type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 21/09/2021 numac 2021042515 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2017 betreffende de loon-, arbeids- en indexeringsvoorwaarden in de diensten gesubsidieerd door de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 23/09/2021 numac 2021203317 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021203362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021203598 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, inzake de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2020 sluiten wordt Mevrouw Véronique PETIT ontheven uit haar functie van Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in de Islamitische Republiek Iran, met standplaats te Teheran, alsook uit haar functie van Consul-Generaal van België in deze Staat.

Zij wordt geaccrediteerd als Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in het Koninkrijk Marokko, met standplaats te Rabat, en wordt zij evenals aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat.

Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 23/09/2021 numac 2021203170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, ter vastlegging, voor 2021, van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032719 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 1975 betreffende de tegemoetkoming van de Staat in sommige begrafeniskosten van militairen die in werkelijke dienst overleden zijn type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 15/09/2021 numac 2021202641 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot bepaling van de inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen voor de periode 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 22/09/2021 numac 2021203175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032721 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie "Rechten van de patiënt" type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 22/09/2021 numac 2021203591 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021 voor sommige oudere ontslagen werknemers die 20 jaar hebben gewerkt in een stelsel van nachtarbeid, die tewerkgesteld zijn geweest in het kader van een zwaar beroep en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 138 en nr. 139 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 17/09/2021 numac 2021203649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de verevening aan sommige werkgevers van de bedragen die verschuldigd zijn aan de arbeiders in geval van arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van ziekte of een ongeval van gemeen recht type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021021195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de modaliteiten van een aanvullende werkloosheidsuitkering in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van tijdelijke werkloosheid naar aanleiding van het coronavirus voor de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie Limburg type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021021494 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende vormingsproject #kiesvoordezorg type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 29/09/2021 numac 2021021505 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008 tot invoering van een sociaal pensioenplan voor de arbeiders in ondernemingen van de technische land- en tuinbouwwerken en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 15/09/2021 numac 2021201077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021042516 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de invoering van een functieclassificatie in de aardappelverwerkende nijverheid en de aardappelschilbedrijven type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 21/09/2021 numac 2021042515 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2017 betreffende de loon-, arbeids- en indexeringsvoorwaarden in de diensten gesubsidieerd door de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 23/09/2021 numac 2021203317 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021203362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021203598 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, inzake de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2020 sluiten wordt de heer Patrick VAN GHEEL ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur.

Hij wordt geaccrediteerd als Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in Canada, met standplaats te Ottawa.

Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 23/09/2021 numac 2021203170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, ter vastlegging, voor 2021, van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032719 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 1975 betreffende de tegemoetkoming van de Staat in sommige begrafeniskosten van militairen die in werkelijke dienst overleden zijn type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 15/09/2021 numac 2021202641 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot bepaling van de inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen voor de periode 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 22/09/2021 numac 2021203175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032721 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie "Rechten van de patiënt" type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 22/09/2021 numac 2021203591 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021 voor sommige oudere ontslagen werknemers die 20 jaar hebben gewerkt in een stelsel van nachtarbeid, die tewerkgesteld zijn geweest in het kader van een zwaar beroep en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 138 en nr. 139 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 17/09/2021 numac 2021203649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de verevening aan sommige werkgevers van de bedragen die verschuldigd zijn aan de arbeiders in geval van arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van ziekte of een ongeval van gemeen recht type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021021195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de modaliteiten van een aanvullende werkloosheidsuitkering in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van tijdelijke werkloosheid naar aanleiding van het coronavirus voor de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie Limburg type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021021494 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende vormingsproject #kiesvoordezorg type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 29/09/2021 numac 2021021505 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008 tot invoering van een sociaal pensioenplan voor de arbeiders in ondernemingen van de technische land- en tuinbouwwerken en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 15/09/2021 numac 2021201077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021042516 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de invoering van een functieclassificatie in de aardappelverwerkende nijverheid en de aardappelschilbedrijven type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 21/09/2021 numac 2021042515 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2017 betreffende de loon-, arbeids- en indexeringsvoorwaarden in de diensten gesubsidieerd door de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 23/09/2021 numac 2021203317 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021203362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021203598 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, inzake de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2020 sluiten wordt Baron Alexis de CROMBRUGGHE de PICQUENDAELE ontheven uit zijn functie van Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in de Republieken Kazachstan, Kirgistan en Tadzjikistan, met standplaats te Nur-Sultan, alsook uit zijn functie van Consul-Generaal van België in deze Staten.

Hij wordt geaccrediteerd als Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in de Republiek Finland en wordt hij evenals aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, met standplaats te Helsinki.

Bij koninklijke besluiten van 29 augustus 2021 wordt de heer Pierre-Emmanuel DE BAUW ontheven uit zijn functie van Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in Ierland, met standplaats te Dublin, alsook uit zijn functie van Consul-Generaal van België in deze Staat.

Hij wordt geaccrediteerd als Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in de Italiaanse Republiek en in de Republiek Malta, met standplaats te Rome.

Hij wordt evenals belast met de functie van Permanente Vertegenwoordiger van België bij: - het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties; - de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties; - het Internationaal Fonds voor agrarische ontwikkeling.

Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 23/09/2021 numac 2021203170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, ter vastlegging, voor 2021, van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032719 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 1975 betreffende de tegemoetkoming van de Staat in sommige begrafeniskosten van militairen die in werkelijke dienst overleden zijn type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 15/09/2021 numac 2021202641 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot bepaling van de inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen voor de periode 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 22/09/2021 numac 2021203175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032721 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie "Rechten van de patiënt" type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 22/09/2021 numac 2021203591 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021 voor sommige oudere ontslagen werknemers die 20 jaar hebben gewerkt in een stelsel van nachtarbeid, die tewerkgesteld zijn geweest in het kader van een zwaar beroep en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 138 en nr. 139 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 17/09/2021 numac 2021203649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de verevening aan sommige werkgevers van de bedragen die verschuldigd zijn aan de arbeiders in geval van arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van ziekte of een ongeval van gemeen recht type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021021195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de modaliteiten van een aanvullende werkloosheidsuitkering in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van tijdelijke werkloosheid naar aanleiding van het coronavirus voor de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie Limburg type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021021494 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende vormingsproject #kiesvoordezorg type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 29/09/2021 numac 2021021505 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008 tot invoering van een sociaal pensioenplan voor de arbeiders in ondernemingen van de technische land- en tuinbouwwerken en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 15/09/2021 numac 2021201077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021042516 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de invoering van een functieclassificatie in de aardappelverwerkende nijverheid en de aardappelschilbedrijven type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 21/09/2021 numac 2021042515 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2017 betreffende de loon-, arbeids- en indexeringsvoorwaarden in de diensten gesubsidieerd door de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 23/09/2021 numac 2021203317 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021203362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021203598 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, inzake de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2020 sluiten wordt de heer William ASSELBORN ontheven uit zijn functie van Hoofd Diplomatiek Bureau van België te Sarajevo.

Hij wordt geaccrediteerd als Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in de Staat Qatar en wordt hij evenals aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, met standplaats te Doha.

Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 23/09/2021 numac 2021203170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, ter vastlegging, voor 2021, van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032719 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 1975 betreffende de tegemoetkoming van de Staat in sommige begrafeniskosten van militairen die in werkelijke dienst overleden zijn type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 15/09/2021 numac 2021202641 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot bepaling van de inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen voor de periode 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 22/09/2021 numac 2021203175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032721 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie "Rechten van de patiënt" type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 22/09/2021 numac 2021203591 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021 voor sommige oudere ontslagen werknemers die 20 jaar hebben gewerkt in een stelsel van nachtarbeid, die tewerkgesteld zijn geweest in het kader van een zwaar beroep en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 138 en nr. 139 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 17/09/2021 numac 2021203649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de verevening aan sommige werkgevers van de bedragen die verschuldigd zijn aan de arbeiders in geval van arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van ziekte of een ongeval van gemeen recht type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021021195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de modaliteiten van een aanvullende werkloosheidsuitkering in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van tijdelijke werkloosheid naar aanleiding van het coronavirus voor de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie Limburg type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021021494 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende vormingsproject #kiesvoordezorg type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 29/09/2021 numac 2021021505 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008 tot invoering van een sociaal pensioenplan voor de arbeiders in ondernemingen van de technische land- en tuinbouwwerken en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 15/09/2021 numac 2021201077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021042516 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de invoering van een functieclassificatie in de aardappelverwerkende nijverheid en de aardappelschilbedrijven type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 21/09/2021 numac 2021042515 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2017 betreffende de loon-, arbeids- en indexeringsvoorwaarden in de diensten gesubsidieerd door de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 23/09/2021 numac 2021203317 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021203362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021203598 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, inzake de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2020 sluiten wordt de heer Marc TRENTESEAU ontheven uit zijn functie van Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in het Koninkrijk Marokko en in de Islamitische Republiek Mauritanië, met standplaats te Rabat, alsook uit zijn functie van Consul-Generaal van België in deze Staten.

Hij wordt geaccrediteerd als Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in de Staat Koeweit en wordt hij evenals aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staten, met standplaats te Koeweit.

Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/08/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021021875 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten type koninklijk besluit prom. 31/08/2021 pub. 03/09/2021 numac 2021021813 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de betrouwbaarheidsnorm en tot goedkeuring van de waarde van de verloren belasting en de kosten voor de nieuwe toegang type koninklijk besluit prom. 31/08/2021 pub. 30/09/2021 numac 2021203185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van een bijkomende bestaanszekerheidsvergoeding bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de zagerijen en aanverwante nijverheden" sluiten wordt Mevrouw Myriam BACQUELAINE ontheven uit haar functie bij het Hoofdbestuur.

Zij wordt geaccrediteerd als Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in de Republiek Niger, met standplaats te Niamey.

^