Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 augustus 2021
gepubliceerd op 10 september 2021

Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie "Rechten van de patiënt"

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2021032721
pub.
10/09/2021
prom.
29/08/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie "Rechten van de patiënt"


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de rechten van de patiënt sluiten betreffende de rechten van de patiënt, artikel 16, gewijzigd bij de wet van 10 april 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003022404 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van de Federale Commissie « Rechten van de Patiënt » ingesteld bij artikel 16 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt sluiten tot regeling van de samenstelling en de werking van de Federale Commissie "Rechten van de patiënt" ingesteld bij artikel 16 van de wet van 22 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de rechten van de patiënt sluiten betreffende de rechten van de patiënt, artikel 1, gewijzigd bij het koninklijke besluit van 8 december 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/07/2015 pub. 24/08/2015 numac 2015024182 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie "Rechten van de patiënt" sluiten houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie "Rechten van de patiënt";

Op de voordracht van de Minister Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd respectievelijk tot voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Federale Commissie "Rechten van de patiënt". hierna Commissie genoemd: - Dhr. Goffin, Tom, Lubbeek; - Mevr. Herremans, Jacqueline, Brussel.

Art. 2.Worden benoemd respectievelijk tot effectieve vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger van de patiënten in de Commissie: 1° als effectieve vertegenwoordiger: - Mevr.Pirsoul, Bernadette, Bressoux (fr); - Mevr. Essannarhi, Rachida, Brussel (fr); - Dhr. Deloffer, Thomas, Meerbeek (nl); - Mevr. Wauters, Annet, Alken (nl). 2° als plaatsvervangende vertegenwoordiger: - Dhr.Monin, Thierry, Jemeppe-sur-Sambre (fr) als plaatsvervanger van Mevr. Pirsoul; - Mevr. Wermeester, Stéphanie, Eupen (fr) als plaatsvervanger van Mevr. Essannarhi; - Mevr. Tambuyzer, Else, Pellenberg (nl) als plaatsvervanger van dhr.

Deloffer; - Mevr. Op de Beeck, Susanne, Keerbergen (nl) als plaatsvervanger van Mevr. Wauters.

Art. 3.Worden benoemd respectievelijk tot effectieve vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger van de beroepsbeoefenaars in de Commissie: 1° als effectieve vertegenwoordiger: - Dhr.Decroock, Philippe, Evergem (nl); - Mevr. Marinho Leal, Mafalda, Elsene (fr); - Dhr. Hooft, Jonathan, Mortsel (nl); - Mevr. Bogaert, Martine, Kortrijk (nl). 2° als plaatsvervangende vertegenwoordiger: - Dhr.Devriese, Michel, Brussel (fr) als plaatsvervanger van dhr.

Decroock; - Mevr. Dijkhoffz, Willeke, Berchem (nl) als plaatsvervanger van Mevr.

Marinho Leal; - Dhr. Laplanche, Bernard, Bioul (fr) als plaatsvervanger van dhr.

Hooft; - Dhr. De Munck, Paul, Walhain (fr) als plaatsvervanger van Mevr.

Bogaert.

Art. 4.Worden benoemd respectievelijk tot effectieve vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger van de ziekenhuizen in de Commissie: 1° als effectieve vertegenwoordiger: - Dhr.Goemare, Dieter, Brussel (nl); - Mevr. Geukens, Lore, Antwerpen (nl); - Dhr. Van Overstraeten, Marc, Limelette (fr); - Mevr. Goossens, Hélène, Sint-Genesius-Rode (fr). 2° als plaatsvervangende vertegenwoordiger: - Mevr.Coëffé, Mathilde, Brussel (fr) als plaatsvervanger van dhr.

Goemaere; - Dhr. Van Santbergen, Bob, Antwerpen (nl) als plaatsvervanger van Mevr. Geukens; - Mevr. Canivez, Bénédicte, Schaarbeek (fr) als plaatsvervanger van dhr. Van Overstraeten; - Mevr. Istas, Laure, Wezembeek-Oppem (nl) als plaatsvervanger van Mevr. Goossens.

Art. 5.Worden benoemd respectievelijk tot effectieve vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger van de verzekeringsinstellingen in de Commissie: 1° als effectieve vertegenwoordiger: - Mevr.Badie, Natacha, Sint-Genesius-Rode (fr); - Dhr. Chalare, Mahamadou, Sint-Lambrechts-Woluwe (fr); - Mevr. Aernouts, Leen, Kessel-Lo (nl); - Mevr. Oosters, Kim, Brussel (nl). 2° als plaatsvervangende vertegenwoordiger: - Dhr.De Winne, Bram, Aalst (nl) als plaatsvervanger van Mevr. Badie; - Dhr. Thys, Rik, Brugge (nl) als plaatsvervanger van Dhr. Chalare; - Dhr. Possemiers, Frédéric, Braine-l'Alleud (fr) als plaatsvervanger van Mevr. Aernouts; - Mevr. Koube, Nathalie, Brussel (fr) als plaatsvervanger van Mevr.

Oosters.

Art. 6.Het koninklijk besluit van 17 juli 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/07/2015 pub. 24/08/2015 numac 2015024182 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie "Rechten van de patiënt" sluiten houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie "Rechten van de patiënt", gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 april 2016 en 3 juni 2018, wordt opgeheven.

Art. 7.De minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 augustus 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE

^