Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 september 2022
gepubliceerd op 24 november 2022

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus 2021 houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en van leden de Federale Commissie "Rechten van de Patiënt"

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2022033425
pub.
24/11/2022
prom.
04/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032721 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie "Rechten van de patiënt" sluiten houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en van leden de Federale Commissie "Rechten van de Patiënt"


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de rechten van de patiënt sluiten betreffende de rechten van de patiënt, artikel 16, gewijzigd bij de wet van 10 april 2014;

Gelet het koninklijk besluit van 1 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003022404 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van de Federale Commissie « Rechten van de Patiënt » ingesteld bij artikel 16 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt sluiten tot regeling van de samenstelling en de werking van de Federale Commissie "Rechten van de patiënt" ingesteld bij artikel 16 van de wet van 22 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de rechten van de patiënt sluiten betreffende de rechten van de patiënt, artikel 1, gewijzigd bij het koninklijke besluit van 8 december 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 augustus 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032721 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie "Rechten van de patiënt" sluiten houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie "Rechten van de patiënt";

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 5, van het koninklijk besluit van 29 augustus 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032721 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie "Rechten van de patiënt" sluiten houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie "Rechten van de patiënt", gewijzigd bij de besluiten van 27 januari 2022, 17 februari 2022 en 31 maart 2022, worden in de bepaling onder 1° de woorden "Mevr. Aernouts, Leen, Kessel-Lo (nl)" vervangen door de woorden "Mevr. Vandeghinste, Nicky, Gent (nl)".

Art. 2.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 september 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE

^