Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 31 augustus 2015

Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015 wordt aan de heer Marcel DOUCET, adviseur-generaal bij de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie, met ingang van 1 januari 2016 eervol ontslag uit zi De heer DOUCET wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur-generaal eershalve te voeren.

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011332
pub.
31/08/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 09/09/2015 numac 2015203435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de socioculturele sector, betreffende de bevordering van de vorming en de tewerkstelling van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 02/09/2015 numac 2015202468 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de ontslagprocedure type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015202140 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de instelling van maatregelen ten voordele van de vorming en de opleiding van risicogroepen ten laste van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor recuperatie van papier" type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015012125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de sociale programmatie voor de personeelsleden op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004 van toepassing is, met betrekking tot de waarborg van rechten van de werknemers van de bedrijfstak elektriciteit en gas in dienst op 31 december 2001 type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015012161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende het statuut van de syndicale delegatie type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 02/09/2015 numac 2015203330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot vaststelling van de RSZ-bijdragepercentages die de werkgevers aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de glasnijverheid" verschuldigd zijn, op basis van artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 1997 van de statuten van het fonds type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015012143 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtdiensten, betreffende werkloosheid met bedrijfstoeslag na ontslag vanaf 60, 58 en 56 jaar sluiten wordt aan de heer Marcel DOUCET, adviseur-generaal bij de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie, met ingang van 1 januari 2016 eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt hij gerechtigd aanspraak te maken op een rustpensioen ten laste van de Openbare Schatkist.

De heer DOUCET wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur-generaal eershalve te voeren.

^