Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 april 2019
gepubliceerd op 07 mei 2019

Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de omslagen en van het formulier van de stemming per briefwisseling voor de verkiezing van het Europese Parlement

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2019012152
pub.
07/05/2019
prom.
26/04/2019
ELI
eli/besluit/2019/04/26/2019012152/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de omslagen en van het formulier van de stemming per briefwisseling voor de verkiezing van het Europese Parlement


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Ik heb de eer U hierbij een ontwerp van koninklijk besluit voor te leggen dat het model van de omslagen en het formulier vastlegt die deel uitmaken van de omslagen van onze landgenoten in het buitenland die stemmen per briefwisseling.

Dit besluit moet genomen worden in uitvoering van artikel 31/4, § 1, alinea 6 van de Wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezingen van het Europese Parlement;

Ik heb de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit de zeer eerbiedige en trouwe dienaar, De Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Europese zaken, D. REYNDERS

26 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de omslagen en van het formulier van de stemming per briefwisseling voor de verkiezing van het Europese Parlement FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 31/4, § 1, alinea 6 van de Wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezingen van het Europese Parlement;

Gelet het advies van de inspectie van financiën gegeven op 8 april 2019;

Op de voordracht van de Minister van Buitenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het model van het formulier dat de kiezer verzocht wordt in te vullen en te ondertekenen, gaat als bijlage bij dit besluit.

Art. 2.De modellen van de omslagen zijn als volgt: een unieke kiesomslag die 230 x 350 mm meet, een retouromslag A die 220 x 312 mm meet en een blauwe neutrale omslag B die 176 x 265 mm meet.

Art. 3.De minister bevoegd voor Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 april 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit tot vaststelling van het model van de omslagen en van het formulier van de stemming per briefwisseling voor de verkiezing van het Europese Parlement.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS

^