Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 mei 2019

Directoraat-general Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden KATHOLIEKE EREDIENST. - Aarschot. - Omvorming van plaatsen van kerkbedienaar in een plaats van kapelaan en in een plaats van onderpastoor, overdracht van plaatsen van onderpastoor

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019012379
pub.
16/05/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-general Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden KATHOLIEKE EREDIENST. - Aarschot. - Omvorming van plaatsen van kerkbedienaar in een plaats van kapelaan en in een plaats van onderpastoor, overdracht van plaatsen van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 26 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012277 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch psychologen, alsmede van stagemeesters en stagediensten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012286 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch orthopedagogen, alsmede van stagemeesters en stagediensten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019011006 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2002 tot aanwijzing van de overtredingen waarvan de vaststelling gesteund op materiële bewijsmiddelen die door onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, bewijskracht heeft zolang het tegendeel niet bewezen is en van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012152 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de omslagen en van het formulier van de stemming per briefwisseling voor de verkiezing van het Europese Parlement type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 09/10/2020 numac 2020043239 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2002 tot aanwijzing van de overtredingen waarvan de vaststelling gesteund op materiële bewijsmiddelen die door onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, bewijskracht heeft zolang het tegendeel niet bewezen is en van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012151 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de onderrichtingen voor de kiezer met woonplaats in het buitenland die stemt per briefwisseling voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012150 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de onderrichtingen voor de kiezer met woonplaats in het buitenland die stemt per briefwisseling voor de verkiezing van het Europese Parlement en eventueel voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers sluiten, in artikel 1, wordt de plaats van kerkbedienaar ten laste van de Schatkist bij de parochie van Christus Koning, te Aarschot, in een plaats van kapelaan bij de parochie van Onze-Lieve-Vrouw, te Aarschot, omgevormd, in artikel 2, wordt de plaats van kerkbedienaar ten laste van de Schatkist bij de parochie van Heilig Hart van Jezus, te Oudenberg, in een plaats van onderpastoor bij de parochie van Sint-Antonius Abt, te Wolfsdonk, omgevormd, in artikel 3, wordt een plaats van onderpastoor ten laste van de Schatkist bij de parochie van Christus Koning, te Aarschot, naar een plaats van onderpastoor bij de parochie van Sint-Pieter, te Langdorp, overgedragen, en, in artikel 4, worden twee plaatsen van onderpastoor ten laste van de Schatkist bij de parochie van Christus Koning, te Aarschot, naar twee plaatsen van onderpastoor bij de parochie van Onze-Lieve-Vrouw, te Aarschot, overgedragen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2019.

^