Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 mei 2019

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor de huisartsgeneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van - de dames BRUWIER Geneviève, MOREAU Véronique en OLDENHOVE de GUERTECHIN Geneviève en de heren CAN(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019012252
pub.
08/05/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor de huisartsgeneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 26 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012277 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch psychologen, alsmede van stagemeesters en stagediensten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012286 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch orthopedagogen, alsmede van stagemeesters en stagediensten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019202030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag, vervanging en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012151 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de onderrichtingen voor de kiezer met woonplaats in het buitenland die stemt per briefwisseling voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012150 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de onderrichtingen voor de kiezer met woonplaats in het buitenland die stemt per briefwisseling voor de verkiezing van het Europese Parlement en eventueel voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012152 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de omslagen en van het formulier van de stemming per briefwisseling voor de verkiezing van het Europese Parlement type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012153 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de omslagen en van het formulier van de stemming per briefwisseling voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers sluiten, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, ingaande op 30 september 2018, als leden van het Paritair comité voor de huisartsgeneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, als vertegenwoordigers van universiteiten en een wetenschappelijke geneeskundige vereniging, de mandaten van : - de dames BRUWIER Geneviève, MOREAU Véronique en OLDENHOVE de GUERTECHIN Geneviève en de heren CANIVET Pierre, DECAT Peter, DE ROECK Marc, MAHIEU Michel, THIBAUT Philip, VANDERSTRAETEN Jacques en VANSINTEJAN Johan.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd in de hoedanigheid van leden bij genoemd Paritair comité, vanaf de dag van deze bekendmaking, mevr. VAN DEN BRUEL Ann, als vertegenwoordigster van een universiteit en de heer PIZZUTO Giuseppe, als vertegenwoordiger van een wetenschappelijke geneeskundige vereniging, voor een termijn verstrijkend op 29 september 2022.

^