Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 juni 2019
gepubliceerd op 03 september 2019

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 2018 houdende toekenning van onderscheidingen in de kroonorde aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams Gewest

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid
numac
2019041887
pub.
03/09/2019
prom.
17/06/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/11/2018 pub. 06/12/2018 numac 2018015096 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 495, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 28/11/2018 pub. 10/12/2018 numac 2018015157 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers type koninklijk besluit prom. 28/11/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018015231 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor 2018 aan de vzw NUBEL type koninklijk besluit prom. 28/11/2018 pub. 12/12/2018 numac 2018015151 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2010 tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek type koninklijk besluit prom. 28/11/2018 pub. 11/12/2018 numac 2018032390 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen voor Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 28/11/2018 pub. 10/12/2018 numac 2018015160 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende hernieuwing van het mandaat van een ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen type koninklijk besluit prom. 28/11/2018 pub. 30/01/2019 numac 2019030050 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 3.750 euro aan VZW « Centre d'Education Populaire André Genot » betreffende haar activiteiten in het kader van het Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement « RISE » sluiten houdende toekenning van onderscheidingen in de kroonorde aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams Gewest


Bij Koninklijk besluit van 17 juni 2019 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1.In artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/11/2018 pub. 06/12/2018 numac 2018015096 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 495, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 28/11/2018 pub. 10/12/2018 numac 2018015157 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers type koninklijk besluit prom. 28/11/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018015231 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor 2018 aan de vzw NUBEL type koninklijk besluit prom. 28/11/2018 pub. 12/12/2018 numac 2018015151 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2010 tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek type koninklijk besluit prom. 28/11/2018 pub. 11/12/2018 numac 2018032390 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen voor Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 28/11/2018 pub. 10/12/2018 numac 2018015160 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende hernieuwing van het mandaat van een ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen type koninklijk besluit prom. 28/11/2018 pub. 30/01/2019 numac 2019030050 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 3.750 euro aan VZW « Centre d'Education Populaire André Genot » betreffende haar activiteiten in het kader van het Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement « RISE » sluiten, "houdende toekenning van eervolle onderscheidingen in de Kroonorde aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams Gewest", worden de woorden "de heer DE STERCK Stephan Arthur Eugeen (Geraardsbergen, 10/02/1964) Centrumverantwoordelijke bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen Ranginname op 15/11/2016" geschrapt.

Art. 2.In artikel 1, § 5, van het voornoemd koninklijk besluit van 28 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/11/2018 pub. 06/12/2018 numac 2018015096 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 495, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 28/11/2018 pub. 10/12/2018 numac 2018015157 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers type koninklijk besluit prom. 28/11/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018015231 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor 2018 aan de vzw NUBEL type koninklijk besluit prom. 28/11/2018 pub. 12/12/2018 numac 2018015151 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2010 tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek type koninklijk besluit prom. 28/11/2018 pub. 11/12/2018 numac 2018032390 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen voor Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 28/11/2018 pub. 10/12/2018 numac 2018015160 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende hernieuwing van het mandaat van een ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen type koninklijk besluit prom. 28/11/2018 pub. 30/01/2019 numac 2019030050 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 3.750 euro aan VZW « Centre d'Education Populaire André Genot » betreffende haar activiteiten in het kader van het Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement « RISE » sluiten, worden de woorden "de heer CLERCKX Patrick Jozef Céline (Elsene, 09/05/1962) Sportfunctionaris bij het gemeentebestuur van Lummen Ranginname op 08/04/2012" geschrapt.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 28 november 2018.

Art. 4.De Minister van Buitenlandse Zaken, tot wiens bevoegdheid het beheer der Orde behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

^