Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 juni 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/06/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019012969 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de gedragscode voor inducements voor levens- en niet-levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 17/06/2019 pub. 23/08/2019 numac 2019014064 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden. - Wijziging koninklijk besluit van 30 oktober 2018 type koninklijk besluit prom. 17/06/2019 pub. 28/08/2019 numac 2019030816 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 2018 houdende toekenning van onderscheidingen in de orde van Leopold II aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams Gewest type koninklijk besluit prom. 17/06/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019041887 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 2018 houdende toekenning van onderscheidingen in de kroonorde aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams Gewest type koninklijk besluit prom. 17/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019202423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van titel 1. - Chemische agentia van boek VI. - Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia van de codex over het welzijn op het werk, wat het gebruik van vrij kristallijn siliciumdioxide betreft type koninklijk besluit prom. 17/06/2019 pub. 29/09/2022 numac 2022033279 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de gedragscode voor inducements voor levens- en niet-levensverzekeringen. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/06/2019 pub. 05/07/2019 numac 2019202857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden

overeenkomst

type overeenkomst prom. 17/06/2019 pub. 05/07/2019 numac 2019013110 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type overeenkomst prom. 17/06/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019013109 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type overeenkomst prom. 17/06/2019 pub. 25/09/2019 numac 2019014707 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen
^