Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 november 2018
gepubliceerd op 10 december 2018

Koninklijk besluit houdende hernieuwing van het mandaat van een ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018015160
pub.
10/12/2018
prom.
28/11/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 NOVEMBER 2018. - Koninklijk besluit houdende hernieuwing van het mandaat van een ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, artikel 179, laatst gewijzigd bij de wet van 3 juni 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen, artikel 7, tweede lid, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 oktober 1991;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 september 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 28/09/2012 numac 2012011370 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende verlenging van mandaat van een vice-voorzitter en ontslag, benoeming en verlenging van het mandaat van leden van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen sluiten houdende verlenging van mandaat van een vice-voorzitter en ontslag, benoeming en verlenging van het mandaat van leden van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013011582 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag, benoeming van de ondervoorzitters en benoeming van twee leden van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen sluiten houdende ontslag, benoeming van de ondervoorzitters en benoeming van twee leden van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 oktober 2018;

Op voorstel van de Vice-eersteminister en Minister van Economie en de Minister van Energie en op advies van de in Raad vergaderde ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het mandaat van de heer Edmond ("Sam") De Smedt als ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen wordt hernieuwd voor een periode van zes jaar.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 december 2018.

Art. 3.De minister bevoegd voor Economie en de minister bevoegd voor Energie zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 november 2018.

FILIP Van Koningswege : De Vice-eersteminister en Minister van Economie, K. PEETERS De Minister van Energie, M. C. MARGHEM

^