Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 maart 2024
gepubliceerd op 27 maart 2024

Koninklijk besluit houdende samenstelling van de evaluatiecommissie voor het DNA-onderzoek

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2024002599
pub.
27/03/2024
prom.
07/03/2024
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAART 2024. - Koninklijk besluit houdende samenstelling van de evaluatiecommissie voor het DNA-onderzoek


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 bron ministerie van justitie Wet betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse in strafzaken type wet prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 bron ministerie van justitie Wet betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken sluiten betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, laatst gewijzigd door de wet van 17 mei 2017;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013009383 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken sluiten tot uitvoering van de wet van 22 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 bron ministerie van justitie Wet betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse in strafzaken type wet prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 bron ministerie van justitie Wet betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken sluiten betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, artikelen 2 en 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019010151 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende samenstelling van de evaluatiecommissie voor het DNA-onderzoek sluiten houdende oprichting en samenstelling van de evaluatiecommissie voor het DNA-onderzoek;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 juni 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/06/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012021090 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen betreffende de statuten van de federale wetenschappelijke instellingen sluiten houdende diverse wijzigingen betreffende de statuten van de federale wetenschappelijke instellingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 20/03/2008 numac 2008021015 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021029 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021028 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het geldelijke statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat, gewijzigd door het koninklijk besluit van 12 juni 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/06/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012021090 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen betreffende de statuten van de federale wetenschappelijke instellingen sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 20/03/2008 numac 2008021015 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021029 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021028 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het geldelijke statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen sluiten tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijke personeel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 13 mei 2015;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 april 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008002060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 februari 2024;

Gelet op het akkoord van de Staatssecretaris voor begroting, gegeven op 29 februari 2024;

Op de voordracht van Onze minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De evaluatiecommissie voor het DNA-onderzoek bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013009383 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken sluiten tot uitvoering van de wet van 22 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 bron ministerie van justitie Wet betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse in strafzaken type wet prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 bron ministerie van justitie Wet betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken sluiten betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, is samengesteld uit de volgende personen: 1° de directeur-generaal van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, of zijn gemachtigde, voorzitter van de evaluatiecommissie;2° het hoofd van de afdeling biologie van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, of zijn gemachtigde;3° de beheerder van de nationale DNA-gegevensbanken, of zijn gemachtigde;4° de federale procureur, of zijn gemachtigde;5° de directeur van de centrale directie van de technische en wetenschappelijke politie van de federale gerechtelijke politie, of zijn gemachtigde;6° De volgende wetenschappelijke personaliteiten gekozen buiten het nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie omwille van hun competentie in de betrokken discipline: - Dr.Els Jehaes, Forensisch DNA-laboratorium Universitair Ziekenhuis Antwerpen; - Prof. dr. Apr. Dieter Deforce, Laboratorium voor Farmaceutische Biotechnologie, UGent; - Prof. dr. Bram Bekaert, dienst Forensische Geneeskunde, UZ Leuven

Art. 2.De mandaten van de in artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019010151 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende samenstelling van de evaluatiecommissie voor het DNA-onderzoek sluiten houdende oprichting en samenstelling van de evaluatiecommissie voor het DNA-onderzoek bedoelde personen worden verlengd tot en met de inwerkingtreding van huidig koninklijk besluit.

Art. 3.Het koninklijk besluit van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019010151 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende samenstelling van de evaluatiecommissie voor het DNA-onderzoek sluiten houdende oprichting en samenstelling van de evaluatiecommissie voor het DNA-onderzoek wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.Onze Minister van justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 maart 2024.

FILIP Van Koningswege : De minister van Justitie, P. VAN TIGCHELT

^