Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 05 oktober 2023
gepubliceerd op 17 oktober 2023

Koninklijk besluit houdende vaststelling van een datum van inwerkingtreding voor artikel 29 van de wet van 13 oktober 2022 tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek betreffende de maritieme beveiliging

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2023045475
pub.
17/10/2023
prom.
05/10/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 OKTOBER 2023. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van een datum van inwerkingtreding voor artikel 29 van de wet van 13 oktober 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/10/2022 pub. 26/10/2022 numac 2022041930 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek betreffende de maritieme beveiliging sluiten tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek betreffende de maritieme beveiliging


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 13 oktober 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/10/2022 pub. 26/10/2022 numac 2022041930 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek betreffende de maritieme beveiliging sluiten tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek betreffende de maritieme beveiliging, artikel 36;

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit en de Minister van Noordzee, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De datum van inwerkingtreding van artikel 29 van de wet van 13 oktober 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/10/2022 pub. 26/10/2022 numac 2022041930 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek betreffende de maritieme beveiliging sluiten tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek betreffende de maritieme beveiliging wordt vastgesteld op 1 november 2023.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2023.

Art. 3.De minister bevoegd voor de maritieme mobiliteit en de minister bevoegd voor de pleziervaart zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 oktober 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit G. GILKINET De Minister van Noordzee V. VAN QUICKENBORNE

^