Etaamb.openjustice.be
Document van 21 april 2022
gepubliceerd op 09 juni 2022

Beslissing van de Directeur-generaal Brussel Huisvesting tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor het toekennen van een huurtoelage

bron
gewestelijke overheidsdienst brussel
numac
2022031885
pub.
09/06/2022
prom.
21/04/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 APRIL 2022. - Beslissing van de Directeur-generaal Brussel Huisvesting tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor het toekennen van een huurtoelage


De Directeur-generaal van Brussel Huisvesting, Gelet op de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof;

Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003, houdende de Brusselse Huisvestingscode, artikelen 166 en 166/1;

Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle;

Gelet op besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten houdende vaststelling van haar werking en tot vaststelling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/10/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006031569 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de financiële actoren sluiten betreffende de financiële actoren, artikelen 5 en 8;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011463 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/11/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020044032 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2020 houdende delegatie van bevoegdheden, van tekenbevoegdheden en de aanwijzing van ordonnateurs bij de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering sluiten houdende delegatie van bevoegdheden, van tekenbevoegdheden en de aanwijzing van ordonnateurs bij de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, artikel 5;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juli 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/07/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021032702 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een huurtoelage sluiten tot invoering van een huurtoelage;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 september 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/09/2021 pub. 13/10/2021 numac 2021022047 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit ter uitvoering van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juli 2021 tot instelling van een huurtoelage sluiten ter uitvoering van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juli 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/07/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021032702 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een huurtoelage sluiten tot instelling van een huurtoelage, artikel 4;

Gelet op de gelijke kansentest uitgevoerd op 21 april 2022 in toepassing van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijke kansentest;

Overwegende dat het belangrijk is, om redenen van efficiëntie, om de continuïteit van een openbare dienst te waarborgen, inzonderheid inzake het nemen van administratieve en financiële beslissingen met betrekking tot de huurtoelagen, Besluit :

Artikel 1.In toepassing van artikel 4, § 2, van ministerieel besluit van 30 september 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/09/2021 pub. 13/10/2021 numac 2021022047 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit ter uitvoering van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juli 2021 tot instelling van een huurtoelage sluiten ter uitvoering van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juli 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/07/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021032702 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een huurtoelage sluiten tot instelling van een huurtoelage, wordt een subdelegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid, zoals omschreven in artikel 4, § 1 van het zelfde ministerieel besluit, door de Directeur-generaal van Brussel Huisvesting gegeven aan de heer Olivier De Crem, Eerste attaché bij de Directie Huurtoelagen en Leegstaande Woningen, voor de periode van 21 april 2022 tot 29 april 2022.

Art. 2.Deze beslissing treedt in werking op datum van 21 april 2022.

Brussel, 21 april 2022.

De Directeur-generaal van Brussel Huisvesting, A. VERKRUYSSEN

^