Etaamb.openjustice.be
Decreet van 28 november 2013
gepubliceerd op 19 december 2013

Decreet tot strikte beperking van de bekendmaking en de verspreiding op papieren drager van de jaarlijkse verslagen van de openbare diensten en van de instellingen van openbaar nut van het Waalse Gewest uit zorg voor het leefmilieu en voor een goed budgettair beheer

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013207024
pub.
19/12/2013
prom.
28/11/2013
ELI
eli/decreet/2013/11/28/2013207024/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 NOVEMBER 2013. - Decreet tot strikte beperking van de bekendmaking en de verspreiding op papieren drager van de jaarlijkse verslagen van de openbare diensten en van de instellingen van openbaar nut van het Waalse Gewest uit zorg voor het leefmilieu en voor een goed budgettair beheer (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.In de zin van dit decreet wordt verstaan onder instelling van openbaar nut, de instellingen of organen bedoeld : 1° in artikel 3 van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200762 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200760 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het beheerscontract en de verplichtingen tot informatieverstrekking voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200761 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het beheerscontract en de verplichtingen tot informatieverstrekking sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder;2° in artikel 3 van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200762 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200760 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het beheerscontract en de verplichtingen tot informatieverstrekking voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200761 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het beheerscontract en de verplichtingen tot informatieverstrekking sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;3° in de artikelen 3 en 4 van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200762 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200760 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het beheerscontract en de verplichtingen tot informatieverstrekking voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200761 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het beheerscontract en de verplichtingen tot informatieverstrekking sluiten betreffende het beheerscontract en de verplichtingen tot informatieverstrekking;4° in artikel 3 van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200762 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200760 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het beheerscontract en de verplichtingen tot informatieverstrekking voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200761 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het beheerscontract en de verplichtingen tot informatieverstrekking sluiten betreffende het beheerscontract en de verplichtingen tot informatieverstrekking voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;5° in artikel 1 van het decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten0 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie;6° in artikel 2 van het kader decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten0 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;7° in artikel 1 van het decreet van 5 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/03/2008 pub. 25/03/2008 numac 2008200924 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van het "Agence wallonne de l'air et du climat" als dienst met afzonderlijk beheer (1) sluiten houdende oprichting van het "Agence wallonne de l'air et du climat" (Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat) als dienst met afzonderlijk beheer;8° bij het besluit van de Waalse Regering van 29 september 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten1 houdende codificatie van de wetgeving over de gezondheid en de sociale actie, bevestigd door het decreet van 1 december 2011 houdende bevestiging van het besluit van de Waalse Regering van 29 september 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten1 houdende codificatie van de wetgeving over de gezondheid en de sociale actie;9° in artikel 5 van het decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2002 pub. 28/01/2003 numac 2003200028 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de bevordering van de landbouw en de ontwikkeling van landbouwproducten van gedifferentieerde kwaliteit type decreet prom. 19/12/2002 pub. 11/02/2003 numac 2003200080 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten betreffende de bevordering van de landbouw en de ontwikkeling van landbouwproducten van gedifferentieerde kwaliteit;10° in artikel 1 van het decreet van 8 juni houdende instelling van een onafhankelijke instantie voor de controle en de opvolging inzake geluidshinder van luchthavens in het Waalse Gewest;11° in artikel 4 van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten dat instaat voor de follow-up van en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies en dat het financiële evenwicht van de gemeenten en provincies van het Waalse Gewest moet helpen handhaven;12° in artikel 2 van het decreet van 3 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2003 pub. 18/07/2003 numac 2003027649 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot oprichting van het « Centre wallon de Recherches agronomiques » en van een Oriëntatie- en evaluatiecomité voor landbouwkundig onderzoek (1) sluiten tot oprichting van het "Centre wallon de Recherches agronomiques" en van een Oriëntatie- en evaluatiecomité voor landbouwkundig onderzoek;13° in de artikelen 43, 51 en 51ter van het decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt;14° in artikel 15 van het decreet van 27 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004202631 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van het toerisme sluiten betreffende de organisatie van het toerisme;15° in artikel 36 van het decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2002 pub. 28/01/2003 numac 2003200028 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de bevordering van de landbouw en de ontwikkeling van landbouwproducten van gedifferentieerde kwaliteit type decreet prom. 19/12/2002 pub. 11/02/2003 numac 2003200080 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt;16° bij het decreet van 14 november 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/11/2001 pub. 29/11/2001 numac 2001027694 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende bepaalde instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren en tot instelling van een jaarlijks activiteitsverslag sluiten betreffende bepaalde instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren en tot instelling van een jaarlijks activiteitsverslag;17° in de artikelen 217 en 482 van het Waals wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw, erfgoed en energie;18° in artikel 9 van het decreet van 7 juni 1990 houdende oprichting van een "Institut scientifique de service public" (ISSeP) (Openbaar wetenschappelijk instituut) in het Waalse Gewest, zoals gewijzigd bij het decreet van 9 april 1998;19° in de artikelen 2 en 8 van het decreet van 4 december 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027785 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de oprichting van het « Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique » (1) sluiten betreffende de oprichting van het "Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique" (Waals Instituut voor evaluatie, toekomstverwachting en statistiek);20° in artikel 1 van het decreet van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme;21° in artikel 2 van het samenwerkingsakkoord, gesloten op 3 februari 2011, tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest houdende oprichting van een gemeenschappelijke ombudsdienst voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest;22° in artikel 1 van het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot oprichting van een gemeenschappelijke entiteit voor de internationale betrekkingen "Wallonie-Bruxelles";23° in artikel L1512-3 van het Wetboek van de plaatselijke Democratie en de Decentralisatie;24° in artikel 130 van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen;25° in artikel 3 van de wet van 2 juni 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 bron ministerie van justitie Wet houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties type wet prom. 02/06/1998 pub. 06/05/2013 numac 2013000300 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties;26° in artikel 1 van het samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van een Raadgevend Comite voor bio-ethiek;27° in artikel 8 van het decreet van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur;28° in artikel 1 van het samenwerkingsakkoord van 19 september 2005 inzake de oprichting van een Nationale Commissie voor de rechten van het kind;29° in artikel 43 van het programmadecreet van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten2 houdende verschillende maatregelen inzake gewestelijke fiscaliteit, thesaurie en schuld, organisatie van de energiemarkten, leefmilieu, landbouw, plaatselijke en ondergeschikte besturen, erfgoed, huisvesting en ambtenarenzaken;30° in artikel 11 van het decreet van 1 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/04/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004201568 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het geïntegreerd stelsel inzake socio-professionele inschakeling sluiten betreffende het geïntegreerd stelsel inzake socio-professionele inschakeling;31° in artikel 4 van het samenwerkingsakkoord van 5 mei 1998 tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid;32° in de artikelen D236 en R16 van het Waterwetboek;33° in artikel 2, § 1, van het samenwerkingsakkoord van 23 juli 2012 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980.

Art. 2.De activiteiten- of beheersverslagen van de diensten van de Waalse Regering en van de instellingen van openbaar nut bedoeld in artikel 1 worden elektronisch bekendgemaakt en verspreid. Ze zijn beschikbaar op de website van die diensten en instellingen.

In afwijking van het eerste lid kunnen die verslagen om wettelijke redenen of op gewoon verzoek schriftelijk meegedeeld worden aan elke betrokken persoon.

De Waalse Regering bepaalt de toepassingsmodaliteiten wat betreft de werkelijke uitvoering van die maatregelen.

Art. 3.Dit decreet treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 28 november 2013.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, J.-Cl. MARCOURT De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad, P. FURLAN De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed;

C. DI ANTONIO ___________________ (1) Zitting 2012-2013. Stukken van het Waals Parlement, 844 (2013-2014). Nrs 1 tot 6.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 27 november 2013.

Bespreking.

Stemming.

^